Nieuws

Enquête beheer openbare ruimte

Is het gras groener bij de buren? Verschillende gemeenten hebben meegedaan met de enquête Beheer Openbare Ruimte. Zij hebben een aantal vragen beantwoord over welke prestaties, ontwikkelingen en thema’s van belang zijn bij het beheer en onderhoud van de buitenruimte. De enquête is een aanvulling op de Benchmark Beheer Openbare Ruimte die momenteel wordt uitgevoerd door Antea… Bekijk Artikel

Gemeente Geldermalsen lid van de GVAG

Na de gemeenten Heeze-Leende, Dongen, Tytsjerksteradiel en Haaksbergen mogen we dit jaar al weer de 5e gemeente als nieuw lid van de gebruikersvereniging verwelkomen. De gemeente Geldermalsen is recentelijk lid geworden van de GVAG. Ook deze gemeente ziet het belang en toegevoegde waarde van de GVAG. Welkom binnen de vereniging! Projectleider Groen binnen de gemeente,… Bekijk Artikel

Volg de ontwikkelingen van GBI 6 met het Bouwblog

GBI is volop in ontwikkeling. Verleden jaar is versie 6.3 gelanceerd en continu worden de mogelijkheden uitgebreid en verbeterd. Om de gebruikers van GBI te informeren over de ontwikkelingen heeft Antea Group het Bouwblog opgezet. Hier houdt bouwer Nico Punter u regelmatig op de hoogte van vorderingen en nieuwe ontwikkelingen in GBI. Bijvoorbeeld welke nieuwe… Bekijk Artikel

Gemeente Haaksbergen nieuw lid van de GVAG

We mogen dit jaar al weer de vierde gemeente als nieuw lid van de gebruikersvereniging verwelkomen. De gemeente Haaksbergen is recentelijk lid geworden van de GVAG. Ook deze gemeente ziet het belang en toegevoegde waarde van de GVAG. Zij sluit aan bij de vele buurgemeenten in het oosten van Nederland om als GBI-gebruiker tevens GVAG… Bekijk Artikel

Nieuw! Bestuurdersbijeenkomsten!

Het bestuur van de GVAG wil graag in 2017 (regionale) bijeenkomsten organiseren voor bestuurders en management. Bij de meeste gemeenten blijft het gebruik van GBI vaak beperkt tot de directe gebruikers. De bestuurders worden helaas niet bereikt met alle stuurinformatie. De GVAG wil hier verandering in brengen. Wat hebben bestuurders nodig voor hun strategische beslissingen… Bekijk Artikel

Update: Integraal plannen vanuit themagroep Apps & Kennis

Het goed op elkaar afstemmen van de groot onderhoudswerkzaamheden en vervangingsprojecten (meerjarenplanning) in de buitenruimte is een complex en arbeidsintensief proces. Een aantal GBI gebruikers heeft voor deze integrale meerjarenplanning een werkproces ontwikkeld. Anderen gaan nog een stap verder door ook externe initiatieven in te brengen en het resultaat vast te leggen in een projectenlaag…. Bekijk Artikel

Forum

Vanaf nu heeft de GVAG een heus forum! Het forum is bedoeld om onderling informatie te delen, vragen te stellen en discussies te starten. Het forum is voor iedereen te raadplegen op deze website. Actief meedoen aan de discussies kan door jezelf te registeren. Neem hiervoor contact op met het secretariaat van de GVAG. Tijdens… Bekijk Artikel

Afscheid Wilma Theunissen

Na ruim 12 jaar legt Wilma haar actieve rol binnen de GVAG neer. Tijdens een themagroepbijeenkomst hebben wij Wilma al persoonlijk bedankt voor haar inzet al die jaren. Maar ook via deze weg willen we nog even stilstaan bij haar afscheid. Wilma is in de zomer van 2004 begonnen bij de productgroep grijs, toen nog… Bekijk Artikel