Nieuws

Gemeente Vlaardingen winnaar GVAG award 2023!

6 juli was er een verrassend einde van de regiobijeenkomst GBI World. Tijdens de lunch werd de GBI award uitgereikt door Bé de Winter en Linda Hof. Een award waarin een gemeente in de schijnwerpers wordt gezet, die vooruitstrevend is, GBI optimaal gebruikt en zich inzet voor de gebruikersvereniging. Namens het bestuur van de GVAG… Bekijk Artikel

Oproep: deelname expertgroep ‘GBItoolbox’

We starten Q3 van 2023 met een nieuwe expertgroep die meedenkt over de GBItoolbox. De GBItoolbox is een GBI module in GBI World, vol met slimmigheden die jou helpen bij beheer. Met de GBItoolbox kun je als gebruiker zelf snel formulieren aanmaken en bewerken; formulieren bewerken in turbo-stand. Dat maakt het werken met formulieren (‘paspoorten’ in… Bekijk Artikel

Mooie resultaten ledenonderzoek GVAG

Afgelopen periode hebben wij een digitaal onderzoek gehouden onder onze leden. De enquête bestond uit stellingen en vragen over de dienstverlening van de GVAG en Antea Group. De resultaten zijn inmiddels bekend en geven een beeld over hoe zaken beleefd worden en welke aanknopingspunten er zijn voor verandering/verbetering. De leden die de enquête hebben ingevuld… Bekijk Artikel

Uitnodiging algemene ledenvergadering GVAG

Beste lid van de GVAG, Jaarlijks houden we onze algemene ledenvergadering conform onze statuten. Jarenlang hebben we dit gecombineerd met de GBIdag. De combinatie met de GBIdag gaat dit jaar niet lukken. Antea Group is aan het nadenken over de invulling van de GBIdag voor dit jaar. Daarom hebben wij als bestuur besloten om de… Bekijk Artikel

API’s en GBI World

Afgelopen tijd heeft de GVAG expertgroep Verbindingen zich gebogen over diverse koppelingen van GBI met de buitenwereld. Welke API koppelingen zijn er, hoe geef je dat nu concreet vorm en hoe wordt dat geregeld in GBI World? Daarom neemt Adri Wiersma, senior adviseur GBI, ons mee in de ontwikkelingen. “Als Antea Group krijgen we heel… Bekijk Artikel

Ledenonderzoek GVAG

Het bestuur van de GVAG heeft behoefte aan inzicht in de kwaliteit van de dienstverlening vanuit de vereniging naar de leden alsmede vanuit Antea Group naar haar klanten en onze leden. Vanuit een constante drive om te komen tot verbetering in de dienstverlening willen we als bestuur van de GVAG graag inzicht hebben in hoe… Bekijk Artikel

GVAG jaarplan 2023

Het jaarplan van de GVAG vormt de basis voor de activiteiten en onderwerpen waaraan dit jaar gewerkt wordt. Expertgroepen gaan bijvoorbeeld aan de slag met thema’s als ‘Rollen & Rechten’, ‘GBItoolbox’ en ‘GBImaps’. Daarnaast staan voor 2023 verschillende regiobijeenkomsten, vakbijeenkomsten en kennisbijeenkomsten op de planning. Kortom; leden kunnen weer volop meedenken en kennis & ervaringen… Bekijk Artikel

GVAG jaarverslag 2022

In een jaar gebeurt veel. Soms vergeet je daardoor waar we als GVAG allemaal aan gewerkt hebben. We blikken graag even terug. Met trots kijken we terug op vele nieuwe ontwikkelingen die plaatsgevonden hebben bij de GVAG. De grootste verandering is dat we gestart zijn met een nieuwe organisatievorm, maar natuurlijk ook dat per 1… Bekijk Artikel

Nieuw! Regiobijeenkomsten GBI World

Vanaf 2023 organiseert de GVAG regiobijeenkomsten met gemeenten die over zijn naar GBI World. De bijeenkomsten staan in het teken van waarderend evalueren, maar ook kennisdeling. We delen ervaringen over het proces en de inhoud met elkaar. De thema’s die we behandelen zijn: implementatie GBI World, werken met GBI, Ontwikkeling GBI en begeleiding vanuit Antea… Bekijk Artikel