Inspireren tot innoveren!

Toekomstbestendig GBI, daar heeft iedereen baat bij! Dat vergt anders denken en doen om te komen tot duurzame, innovatieve oplossingen. Op 4 oktober zijn geïnteresseerde GVAG leden en GBI gebruikers op initiatief van de themagroep Innovatie in de culturele hoofdstad van Nederland bijeen gekomen om zich te laten inspireren hoe creatief om te gaan met de vraagstukken van morgen. 

Dagvoorzitter Rob Janssen heeft de deelnemers ontvangen om ze vervolgens samen met innovatieve organisaties in een wisselend programma mee te nemen in hun denkwereld.

Ingeborg Baars van de gemeente Almere trapte na de lunch de eerste spreekronde af en kwam vertellen hoe zij GBI op slimme wijze met een projectmanagementsysteem gekoppeld hebben. Vervolgens lichtte Wietse de Vries van aannemer Dijkstra Draisma toe hoe zij met behulp van digitalisering en robotisering steeds meer een aanbieder worden. Sandra Vancolen sloot de eerste spreekronde af en heeft verteld hoe de Bosch groep inspeelt op nieuwe trends zoals Internet of Things.

Na de pauze vervolgde Dijkgraaf Paul van Erkelens van Wetterskip Fryslân de middag en heeft laten zien hoe zij middels de Klimaatparaplu aan zowel mitigerende als adaptieve maatregelen werken. Daarna was Dennis Groot van KPN aan het woord en toonde hun Data Services Hub, die allerlei verschillende soorten data aan elkaar verbind. Dagvoorzitter Rob Janssen van Antea Group had als laatste spreker het podium en demonstreerde hoe data gedreven werken de leefomgeving veiliger, duurzamer en betaalbaarder maakt.

Nadien was er tijdens een informele borrel gelegenheid elkaar te inspireren en ervaringen te delen. Hier kwamen enthousiaste verhalen en leuke reacties naar voren en kan er teruggekeken worden op een geslaagde middag. Presentaties van deze middag staan op het forum van de GVAG.