Hoge opkomst bij de IMBOR informatiesessie

IMBOR staat voor het Informatiemodel Beheer Openbare Ruimte en is de nieuwe standaard die begrippen voor het vakgebied ‘beheer openbare ruimte’ uniformeert. Omdat deze nieuwe standaard invloed heeft op de werkwijze van beheerders is er op 20 september een informatiesessie IMBOR georganiseerd. Het CROW en Antea Group waren uitgenodigd om ruim 30 GVAG leden te informeren over de laatste stand van zaken omtrent IMBOR en wat IMBOR in de praktijk gaat betekenen.

De bijeenkomst begon om 12 uur met een lunch. Na de aftrap was het woord aan Ceciel van Iperen van het CROW, met een presentatie over de achtergrond, theorie en recente ontwikkelingen van IMBOR. Het doel van IMBOR is om benamingen beheergegevens van de openbare ruimte te uniformeren, door afspraken te maken over beheerattributen en domeinwaarden. Hiermee fungeert IMBOR als een ‘brug’ tussen de huidige beheerstandaarden en de BGT/IMGeo.

Voor organisaties heeft dit als meerwaarde dat IMBOR integraal werken ondersteunt en het voor eenduidigheid bij benchmarking en monitoring zorgt. IMBOR is momenteel een collectieve afspraak in de sector en daarmee geen wettelijke plicht, net als andere CROW standaarden.

Na de pauze heeft Patricia ten Rouwelaar van Antea Group, GBI gebruikers laten zien hoe IMBOR in de praktijk kan worden gebracht. Aan de hand van een aantal voorbeelden heeft ze toegelicht welke verschillen er bestaan tussen o.a. IMABOR en IMBOR. Voor de overgang van IMABOR naar IMBOR heeft Antea Group ‘mapping’ gecreëerd, die laat zien waar IMABOR en IMBOR van elkaar verschillen.

Middels de IMBOR toonbank, die de dataset met de mapping vergelijkt, kan een organisatie zien of ze IMBOR-proof is. Als een organisatie nog niet IMBOR proof is, dan kan aan de hand van het IMBOR dashboard gekeken worden welke acties nog resteren.

Na de presentaties was er ruimte voor onderlinge discussies en vragen. Een belangrijke tip vanuit deze middag: IMBOR is een longlist, kijk goed wat je wel en niet nodig hebt. Je hoeft niet alles te gebruiken!

De GVAG is nog zoekende naar haar rol met betrekking tot IMBOR. De themagroepen Woordenboek en Data bespreken dit jaar met elkaar de vervolgacties en wat de opdracht is van een eventuele projectgroep.

Presentaties: CROW en Antea Group