Kerngroep en expertgroepen

Per 1 januari 2022 bestaat de GVAG uit een kerngroep en expertgroepen. De kerngroep heeft als doel om vanuit een tactisch/strategisch perspectief te kijken naar de ontwikkeling van GBI World.

De kerngroep bestaat uit leden van het algemeen bestuur, 2 mensen van Antea Group en een aantal vertegenwoordigers vanuit onze leden die hier een wezenlijke bijdrage aan kunnen en willen leveren. Tijd is schaars en kostbaar. Iets wat we ook hebben geleerd van de afgelopen jaren rond het functioneren van de themagroepen. Hybride vergaderen en elkaar ook 2-3 keer per jaar fysiek ontmoeten moet zorgen voor een acceptabele en verantwoorde inzet van de leden van deze kerngroep. 

Naast de kerngroep zijn er ieder jaar verschillende expertgroepen. Expertgroepen die nauw met Antea Group sparren over de inhoud van het product. We hebben van de afgelopen jaren geleerd dat de ontwikkeling van software zodanig snel gaat dat dit vooral thuishoort bij Antea Group en dat wij ons als GVAG vooral moeten richten op de functionaliteit en gebruikswaarde van de productontwikkeling. Antea Group doet dit aan de hand van sprints. Dit zijn korte sessies waarbij intensief in een aantal maanden gewerkt wordt aan stappen in de doorontwikkeling. De expertgroepen sluiten aan bij de sprints. Het voordeel is dat expertgroepen tijdelijk bestaan gedurende 2-4 maanden als een sprint gaande is. Dit maakt het voor leden aantrekkelijk om vanuit hun discipline of vakgebied met weinig tijdsbesteding toch een bijdrage te leveren aan het product. Met Antea Group hebben we afgesproken dat zij steeds een planning vooruit maken om zo ook de leden te kunnen bevragen te participeren in deze sprint. 

De kerngroep heeft tot taak:

  1. De bewaking van de roadmap en de uitrol van GBIWorld (planning en voortgang);
  2. Dienstverlening, kwaliteit advisering en service van Antea Group richting onze leden;
  3. Ontwikkelingen in de (overheids)markt en toekomstige thema’s die van belang zijn;
  4. De (actieve) communicatie en verbinding met onze leden behouden en verbeteren;
  5. Financiën en programmering van het jaarprogramma;
  6. De verankering van beheer in onze eigen gemeentelijke organisaties en het belang ervan voor andere ontwikkelingen (BRO, Omgevingsplan/omgevingsvisie).
1Voorzitter GVAGJohn JoostenGemeente Dinkelland
2BestuursadviseurBerto SmitGemeente Dronten
3LidVacature
4LidJan van der VlugtGemeente Vlaardingen
5LidJohn PeetersGemeente Maasgouw
6LidPatrick ZwerinkGemeente Hengelo
7Bas BoonstraAntea group
8WisselendAntea group
9CommunicatieLinda HofGVAG
Samenstelling kerngroep

Met deze structuur wil het bestuur van de GVAG dichter op de ontwikkeling zitten. Maar ook het voor leden mogelijk maken om zonder een al te zware belasting toch actief een bijdrage te kunnen leveren aan de doorontwikkeling van de GVAG en het product GBI.