Themagroepen

Binnen de nieuwe structuur (vanaf 2014) van de GVAG is gezocht naar een manier om de themagroepen zodanig inhoudelijk vorm te geven dat ze aansluiten bij het ontwerp en gebruik van GBI 6. De opzet van GBI 6 is identiek voor alle elementen binnen de openbare ruimte. Het onderscheidende vermogen zit vooral op de toepassing van de apps. Themagroepen zijn multidisciplinair van opzet. Ze bestaan uit ongeveer 6 leden, waarvan één persoon de rol van voorzitter heeft. Daarnaast wordt iedere themagroep ondersteund door een vakspecialist vanuit Antea Group.

 

Organogram

De themagroepen hebben tot taak:

 1. Door middel van overleg en communicatie een samenwerkingsverband tussen de gebruikers en de leverancier tot stand te brengen.
 2. Het behartigen van strategische en tactische belangen van de gebruikers op langere termijn.
 3. Het vraaggericht onderzoeken van de behoefte aan nieuwe en vernieuwende producten en het concretiseren hiervan (via de Themagroepen) naar Antea Group.
 4. Het adviseren door de themagroepen of een uitbreiding van functionaliteit geïnitieerd vanuit de GVAG – volgens de afgesproken kaders – onder de definitie release, versie of update valt.
 5. Het instellen en sturen van projectteams op relevante aandachtsgebieden en in relevante situaties.
 6. Het op voorstel van Antea Group testen van nieuwe releases van de programmatuur tegen de achtergrond van de functionele specificaties.
 7. Het op voorstel van Antea Group het uitvoeren van acceptatietesten op nieuwe versies van de programmatuur tegen de achtergrond van de functionele specificaties.
 8. Het optreden als adviesorgaan voor het bestuur.
 9. Het voorbereiden en waar nodig participeren in onderhandelingen.
 10. Het bewaken van inhoudelijke relaties met (ontwikkelingen op) andere terreinen.
 11. Het communiceren met projectteams, de leden van de GVAG en Antea Group
 12. Het voeren van overleg met Antea over de road-map en het stellen van prioriteiten in het kader van het producten- en projectenplan.

Woordenboek

VoorzitterRienk van Rossumgemeente Almere
Bart van Beekgemeente Waddinxveen
Paul Mostertgemeente Maassluis
John Peetersgemeente Maasgouw
Menno van Kapel gemeente Schiedam
Frank ZwiersAntea Group

Data

VoorzitterTiemen Verhoeks BAR organisatie
Natasja Guitjensgemeente Tiel
Mart Bindelsgemeente Echt-Susteren
Marko van de Weteringgemeente Meppel
Michelle Stegengemeente Oosterhout
Maria DutmerRUG
Jacob Bijkergemeente De Fryske Marren
Marien van ZwolAntea Group

Apps en kennis

VoorzitterHanno de Hoog gemeente Den Bosch
Pieter Wiersmagemeente SWF
Anna Kolodziejgemeente Dronten
Herman Wiss gemeente Stichtse Vecht
Melvin Sahupalagemeente Almelo
Weinand Pingemeente Geldermalsen
Marc de JongAntea Group

Innovatie

VoorzitterRichard Cöpgemeente Leeuwarden
Maarten Boxgemeente Hellevoetsluis
Patrick Zwerinkgemeente Hengelo
Pascal Baangemeente Almelo
Adri WiersmaAntea Group