Themagroepen

Er zijn 5 themagroepen in de nieuwe (vanaf 2019) structuur van de GVAG, onder te verdelen in 3 categorieën: belangenbehartiging, productontwikkeling en (stimu)leren gebruik. Aansluitend bij de primaire doelstellingen van de GVAG.

De themagroepen kennen een vaste structuur en behandelen actuele thema’s en onderwerpen, zie jaarplannen. Ze bestaan uit ongeveer 6 leden, waarvan één persoon de rol van voorzitter heeft. Daarnaast wordt iedere themagroep ondersteund door een strategisch en/of inhoudelijk adviseur vanuit Antea Group.

De themagroepen hebben tot taak:

 1. Door middel van overleg en communicatie een samenwerkingsverband tussen de gebruikers en de leverancier tot stand te brengen.
 2. Het behartigen van strategische en tactische belangen van de gebruikers op langere termijn.
 3. Het vraaggericht onderzoeken van de behoefte aan nieuwe en vernieuwende producten en het concretiseren hiervan (via de Themagroepen) naar Antea Group.
 4. Het adviseren door de themagroepen of een uitbreiding van functionaliteit geïnitieerd vanuit de GVAG – volgens de afgesproken kaders – onder de definitie release, versie of update valt.
 5. Het instellen en sturen van projectteams op relevante aandachtsgebieden en in relevante situaties.
 6. Het op voorstel van Antea Group testen van nieuwe releases van de programmatuur tegen de achtergrond van de functionele specificaties.
 7. Het op voorstel van Antea Group het uitvoeren van acceptatietesten op nieuwe versies van de programmatuur tegen de achtergrond van de functionele specificaties.
 8. Het optreden als adviesorgaan voor het bestuur.
 9. Het voorbereiden en waar nodig participeren in onderhandelingen.
 10. Het bewaken van inhoudelijke relaties met (ontwikkelingen op) andere terreinen.
 11. Het communiceren met projectteams, de leden van de GVAG en Antea Group
 12. Het voeren van overleg met Antea over de road-map en het stellen van prioriteiten in het kader van het producten- en projectenplan.

Belangenbehartiging

Rienk van Rossumgemeente Almere
Mentor vanuit het bestuurBerto Smitgemeente Dronten
KwartiermakerMarc de JongAntea Group

Basisregistratie en gegevensbeheer

Voorzitter
Michelle Stegengemeente Oosterhout
John Peetersgemeente Maasgouw
Bart van Beekgemeente Waddinxveen
Marc Montaubangemeente Beverwijk
Henk Pannekoekgemeente Apeldoorn
Mentor vanuit bestuurntb
Inhoudelijk adviseurFrank ZwiersAntea Group
Strategisch adviseurMarien van ZwolAntea Group

Stimuleren gebruik

Voorzitter
Jeroen Rotmangemeente Dronten
Robert Wensinkgemeente Enschede
Mentor vanuit bestuurntb
KwartiermakerEric MoonenAntea Group

Informatiemanagement en beleid

Voorzitter
Mart Bindelsgemeente Echt-Susteren
Natasja GuitjensBVOWB
Mentor vanuit het bestuurBart van der Vliesgemeente Velsen
Strategisch adviseurAdri WiersmaAntea Group

Planning en beheer

Voorzitter
Patrick Zwerinkgemeente Hengelo
Paul Mostertgemeente Maassluis
Duc Nguyengemeente Velsen
Weinand Pingemeente Geldermalsen
Mentor vanuit het bestuurntb
Inhoudelijk adviseurArjan WagemakersAntea Group
Strategisch adviseurMarc de JongAntea Group