Projectteam Wishes: Paspoorten

Zoals eerder gecommuniceerd is het projectteam Wishes van start gegaan. Per thema worden de Wishes opgepakt, ditmaal heeft het projectteam zich gericht op paspoorten. Het projectteam is begonnen met het maken van afspraken en verwachtingen naar elkaar uit te spreken. Meerdere GBI gebruikers, Antea Group en DataQuint zijn vertegenwoordigd in het projectteam. De afspraken staan beschreven in de opdrachtspecificatie.

Inmiddels hebben er al verschillende bijeenkomsten plaatsgevonden om de Wishes van paspoorten met behulp van stembiljetten en inhoudelijke discussies te prioriteren. De strategie die het projectteam heeft gehanteerd is dat de wishes die het meeste effect hebben op de eindgebruiker de meeste prioriteit hebben. De Wishes die nog openstaan worden opnieuw geprioriteerd in een volgende ronde met een nieuwe strategie. Volg de ontwikkelingen en handige tips van het projectteam op het forum.

De GVAG is blij met de nieuwe aanpak van Wishes, waarin gebruikers nog meer betrokken worden om mee te denken in het bouwproces van GBI. De ervaringen van de projectteamleden zijn erg positief, dus deze aanpak gaan we zeker voortzetten.

De samenstelling van het projectteam verandert per thema. Dit betekent dat we continue op zoek zijn naar enthousiaste leden om deel te nemen. Alle leden van de GVAG kunnen zich inschrijven voor de pool om Whishes over specifieke thema’s te prioriteren. Een interessante mogelijkheid om mee te denken met nieuwe ontwikkelingen. Wil je een Wish melden, dan kan dat altijd via de helpdesk van GBIservices.

Wil je meer weten of je aanmelden voor de pool, stuur dan een e-mail naar l.hof@gvag.nl