Uitnodiging algemene ledenvergadering GVAG

Beste lid van de GVAG,

Jaarlijks houden we onze algemene ledenvergadering conform onze statuten. Jarenlang hebben we dit gecombineerd met de GBIdag. De combinatie met de GBIdag gaat dit jaar niet lukken. Antea Group is aan het nadenken over de invulling van de GBIdag voor dit jaar.

Daarom hebben wij als bestuur besloten om de ALV te houden op 9 juni via MS-teams. U bent van harte uitgenodigd om via Teams deel te nemen. Voor de stukken van de vergadering wordt verwezen naar de website van onze vereniging.

De agenda van de ALV ziet er als volgt uit:

Datum:  9 juni 2023
Tijdstip: 09:30 uur
Locatie: MS-teams

Agenda:

1. Opening
2. Mededelingen
3. Jaarverslag 2022
4. Jaarrekening 2022
5. Benoeming voorzitter dhr. J. Joosten (burgemeester Dinkelland). De heer Hofland is met pensioen gegaan. Het bestuur heeft in de heer Joosten een nieuwe voorzitter aangedragen. De formele benoeming dient door de ALV bekrachtigd te worden.
6. Jaarplan 2023
7. Begroting 2023
8. Rondvraag
9. Sluiting

De leden (contactpersonen) van de GVAG ontvangen via de e-mail de uitnodiging (inclusief teamslink) voor de ALV. Heeft u deze niet ontvangen en wilt u wel graag deelnemen aan de ALV, neem dan contact met ons op.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben ingelicht. Mochten er van uw zijde vragen/opmerkingen op voorhand zijn, dan vernemen wij dat graag van u. U kunt deze richten aan de heer Smit, bestuursadviseur van de GVAG en bereikbaar via b.smit@gvag.nl.

Met vriendelijke groet,

Bestuur GVAG