Evaluatie & heroriëntatie organisatiestructuur GVAG: wij hebben jouw mening nodig!

Zoals bekend zijn we binnen de GVAG momenteel druk bezig met de evaluatie en heroriëntatie van de organisatiestructuur. Dit doen we aan de hand van een routekaart, waarin alle processtappen opgenomen zijn. In een eerder stadium hebben we je op de website van de GVAG over de voortgang van dit proces geïnformeerd en tevens resultaten van de evaluatie gedeeld.

Heroriëntatie organisatiestructuur

Uit de evaluatie is gebleken dat er veel goed gaat, maar dat de huidige organisatiestructuur niet helemaal aansluit bij de wensen en behoeften van de gebruiker van deze tijd. Daarom is besloten tot een heroriëntatie van de organisatiestructuur.

De bestuurders, thematrekkers en adviseurs van Antea Group zijn hier de afgelopen periode mee aan de slag gegaan. De context waarin de GVAG zich begeeft, is uiteengezet om vervolgens tot een visie te komen. Deze uitkomsten in combinatie met de resultaten van de enquêtes en interviews vormden de ingrediënten voor mogelijke organisatiestructuren. Deze varianten zijn op meerdere criteria gewogen en geprioriteerd.

Voorstel nieuwe structuur

Tijdens de bestuursvergadering van 7 juni jl. is er een voorkeur uitgesproken en een voorstel tot de nieuwe organisatiestructuur gemaakt. In deze structuur staan de drie hoofddoelen van de GVAG: “belangenbehartiging, productontwikkeling en (stimu)leren gebruik” centraal en weergeeft een betere balans tussen verbeteren en vernieuwen van GBI. Daarnaast sluit het voorstel naar onze mening aan bij de werkfuncties binnen de gemeentelijke organisatie.

In de samenvatting staat het voorstel en is deze nader toegelicht. Mocht je geïnteresseerd zijn in het gehele proces, dan is het verslag hier te vinden.

Wat vind jij van het voorstel van de nieuwe structuur?

Als vereniging willen wij graag alle leden de mogelijkheid bieden tot reactie. Wij zijn namelijk erg benieuwd naar jouw mening als GVAG lid over het voorstel. Daarom zouden we het op prijs stellen als je vóór 1 augustus as. jouw feedback op het voorstel achter wilt laten op het forum.

Na 1 augustus as. worden de opmerkingen besproken door het bestuur en waar nodig uitgewerkt. Vervolgens starten we met het implementatieplan. Via de website worden leden op de hoogte gehouden.

Zo zorgen we er samen voor dat we ons binnen de GVAG met plezier, passie en betrokkenheid inzetten voor een tevreden gebruiker.