ALV en evaluatie GVAG

Tijdens de GBIdag is de Algemene Ledenvergadering van de GVAG gehouden. Onder begeleiding van voorzitter Wim Groeneweg werd stilgestaan bij het afgelopen jaar. Een mooi jaar waarin we als vereniging een goede bijdrage hebben geleverd aan de ontwikkeling van GBI en het verrijken van kennis via de vakbijeenkomsten. Ook werd vooruitgeblikt naar de jaarplannen voor 2018 en werd dit jaar voor de tweede keer de GVAG Award uitgereikt voor beste GBI gemeente. De verslagen zijn geaccordeerd en terug te vinden op de GVAG website.

Evaluatie GVAG

Een belangrijk speerpunt voor dit jaar dat tijdens de ALV werd aangekondigd is de evaluatie van de GVAG structuur. Leren van elkaar en leren door te evalueren is belangrijk om je continu te verbeteren. Daarom wil de GVAG graag onderzoeken of de huidige structuur en werkwijze nog past bij de behoeften van deze tijd. En welke verbeteringen in de organisatie mogelijk zijn om de meerwaarde van de GVAG te behouden en te versterken.

Als vereniging willen wij graag groeien en de betrokkenheid behouden. Zorgen dat leden elkaar makkelijker vinden, zien en zich verbonden voelen. Ook de rolverdeling tussen Antea Group en de GVAG moet helder zijn en duidelijk op elkaar afgestemd om elkaar goed te ondersteunen.

De werkstappen van de evaluatie zijn uitgewerkt in een routekaart, de komende maanden wordt hier volop aandacht aan besteed. De resultaten van de evaluatie worden rond de zomer met de leden gedeeld.