Nieuws

Doe mee met IMBOR!

In het IMBOR (InformatieModel Beheer Openbare Ruimte) zijn landelijke afspraken gemaakt over de objectgegevens voor het beheer van de openbare ruimte. Het is daarmee een belangrijk hulpmiddel dat beheerders ondersteunt bij de opzet en vulling van hun beheersystemen, zoals voor wegbeheer en groenbeheer. Antea Group is al enige tijd concreet bezig met de inrichtingsvraagstukken en… Bekijk Artikel

Mobiel werken met GBI

23 november jl. hebben we met Antea Group en verschillende leden van de GVAG een sessie gehouden over mobiel werken. Aanleiding van deze sessie is de doorontwikkeling van GBI, de diversiteit van tools voor het inwinnen van gegevens en de technologische ontwikkelingen van standaarden. De leden hebben ervaringen met mobiel werken met elkaar gedeeld. Ze… Bekijk Artikel

Doe je mee met de online pubquiz van de GVAG?

Wij willen graag 2020 op een gezellige manier met elkaar afsluiten. Helaas hebben wij onze leden in 2020 bijna niet live kunnen zien, daarom is het extra belangrijk om de goede sfeer erin te houden en samen plezier te maken. We organiseren een online pubquiz voor alle leden van de GVAG en de betrokken medewerkers… Bekijk Artikel

Expertmeeting riolering met GBI gebruikers

Bij de digitale inloopsessies over de doorontwikkeling van GBI hebben zich een aantal betrokken rioleurs aangemeld om mee te denken over betere rioleringsfunctionaliteiten. Binnenkort vindt hiervoor de aftrap plaats. Afgelopen jaren heeft Antea Group al de nodige input, kennis en wensen verzameld met betrekking tot het rioolbeheer. GBI biedt daarom al de nodige functionaliteiten om… Bekijk Artikel

Webinar riolering

Ieder jaar organiseert de GVAG vakbijeenkomsten over specifieke thema’s (disciplines). De themagroep ‘Stimuleren gebruik’ heeft deze zomer geexperimenteerd of we een vakbijeenkomst (tijdelijk) ook via een webinar kunnen organiseren. 1 september jl. was de eerste webinar over riolering en GBI. Met ongeveer 20 deelnemers hebben we veel kennis met elkaar gedeeld over het maken van… Bekijk Artikel

GBI informatiebijeenkomsten

Antea Group organiseert meerdere online informatiebijeenkomsten om GBI gemeenten bij te praten over de ontwikkeling van GBI. De eerste online informatiebijeenkomst van 17 september werd door bijna 90 deelnemers bezocht. Heb jij je al aangemeld voor de GBI informatiebijeenkomsten van 7 oktober en 5 november? Klik hier om je aan te melden. Onderstaand de uitnodiging… Bekijk Artikel

Een toekomstbestendig GBI

Op 17 september heeft Antea Group ons als GBI gebruikers meegenomen in de roadmap en stand van zaken van GBI. En als GVAG bestuur staan we hier positief in. Wij willen samen met de GBI gemeenten GBI toekomstbestendig maken. Vooropgesteld, het was de keuze van Antea Group om de toekomstige ontwikkeling van GBI met een… Bekijk Artikel

Uitnodiging: Webinar Riolering en GBI

De GVAG hecht veel waarde aan de mogelijkheid voor haar leden om kennis en ervaringen met betrekking tot het gebruik van GBI te delen.  Daarom organiseert de GVAG in samenwerking met diverse gemeenten en Antea Group regelmatig bijeenkomsten. De themagroep Stimuleren gebruik nodigt je graag uit voor de webinar ‘Riolering’. De volgende onderwerpen worden tijdens de… Bekijk Artikel