Uitnodiging algemene ledenvergadering met overnachting

Beste lid van de GVAG,

Jaarlijks houden we onze algemene ledenvergadering conform onze statuten.

Dit jaar is de ALV op woensdagavond 17 april, dit is de avond voor de GBIdag. De locatie van zowel de GBIdag als de ALV is het Lumen Hotel, gevestigd in het stadion van PEC Zwolle. Wij bieden de GVAG leden een (gratis) overnachting aan zodat u niet meer terug hoeft te rijden en u de volgende dag na het ontbijt gemakkelijk kunt aansluiten bij de GBIdag.

Wij hebben een avondprogramma opgesteld met een interessante spreker. De stukken van de vergadering staan op de website van onze vereniging.

Avondprogramma 17 april:

Datum:  17 april 2024
Tijdstip: 20:00 uur (aanvang vanaf 19.30 uur)
Locatie: PEC Zwolle Stadion, Hotel Lumen

1. Opening
2. Mededelingen
3. Jaarverslag 2023
4. Jaarrekening 2023
5. Statuten GVAG
6. Jaarplan 2024
7. Begroting 2024
8. Rondvraag
9. Rondleiding PEC Zwolle stadion

10. Borrel

Rond 21.15 uur sluiten we het formele programma af met een borrel om bij te praten en ervaringen te delen.

De leden (contactpersonen) van de GVAG ontvangen half maart via de e-mail de uitnodiging voor de ALV. Heeft u deze niet ontvangen en wilt u wel graag deelnemen aan de ALV met de overnachting, neem dan contact met ons op l.hof@gvag.nl.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben ingelicht. Mochten er van uw zijde vragen/opmerkingen op voorhand zijn, dan vernemen wij dat graag van u. U kunt deze richten aan de heer Smit, bestuursadviseur van de GVAG en bereikbaar via b.smit@gvag.nl.

Met vriendelijke groet,

Bestuur GVAG