Goede feestdagen en een voorspoedig maar vooral gezond 2024!

Beste leden,

We staan op de drempel van 2024. Alweer een beheersjaar achter de rug. Een jaar waarin we elkaar op diverse wijze hebben getroffen in een nieuwe overlegsetting rond de GVAG. Dit alles met als doel om door middel van interactie met elkaar en vanuit de GVAG richting Antea Group te komen tot permanente doorontwikkeling in de software en de dienstverlening. 

Steeds meer gemeenten gaan over naar GBI World of denken er over om over te stappen naar een nieuwe versie van GBI. Om te leren van de doorlopen implemenatietrajecten hebben we waarderend geëvalueerd op diverse locaties in het land om in samenspraak met onze leden en Antea Group beeld te krijgen op wat gaat goed, want kan beter en wat zijn de voor en nadelen van de implemenatietrajecten zoals deze zijn verlopen. Waardevolle informatie waar zowel de GVAG, haar leden, maar zeker ook Antea Group mee uit de voeten kan. Antea Group heeft ook laten zien hier actief invulling aan te geven. In het eerste kwartaal 2024 zullen we de rapportage opleveren, maar het voorstel is ook wel om dit te continueren.

Ook hebben we een GBI-dag gehad in een nieuwe opzet. Voor de GVAG smaakt dit naar meer omdat de verbinding tussen product, leverancier en gebruiker heel centraal staat en waarbij de interactie zeer goed is geweest. In 2024 gaan we hier opnieuw invulling aan geven met naar verwachting 2 GBI-dagen in het land gekoppeld aan onze ALV en GVAG-dag. 

Namens het bestuur van de GVAG willen wij alle leden hartelijk bedanken voor de betrokkenheid en inzet in het afgelopen jaar. Wij wensen jullie goede feestdagen en een voorspoedig maar vooral gezond 2024 toe.


Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur van de GVAG

J. Joosten

Voorzitter