Resultaten stemming GBIdag 2023

We kijken terug op een zeer geslaagde GBIdag. We hebben veel GBI gebruikers en leden gesproken. De GVAG verzorgde dit jaar ook een themasessie met Antea Group. Frank Leijssenaar en Linda Hof gaven een kijkje in de keuken van de ontwikkeling van GBI. Daarnaast konden de deelnemers hun stem uitbrengen in de stand van de GVAG. De resultaten van deze stemming staan beschreven in dit nieuwsbericht.

Opbouwen van een community

De GVAG en Antea Group werken ieder jaar aan het verder uitbreiden van de GBI community. Hoe we dit doen, is altijd in overleg met onze leden. De GBIdag was een goed moment om te polsen hoe GBI gebruikers dachten over een aantal ideeën. Iedere deelnemer kon op iedere vraag zijn/haar stem uitbrengen.

Vragen tijdens de GBIdag

Resultaten stemming

1: Stemmen op wensen en ideeën van gebruikers in GBI World, wil jij dit in GBI World?

Een duidelijke JA was het resultaat op deze vraag. Bijna iedereen vond het een goed idee. Antea Group gaat hier in Q1 2024 invulling aan geven in GBI World, uiteraard in samenspraak met de GVAG.

2: Nieuws notificaties, wil jij dit in GBI World?

Jazeker, maar veel GBI gebruikers maakte hierbij de kanttekening dat het geen overkill moet worden aan berichten. Een aantal keer is de tip gegeven dat je de berichten evt. kunt uitzetten of kunt selecteren op rol/functie. Een van de randvoorwaarden zal dan ook worden dat het geen dagelijkse updates zijn, maar alleen berichten over belangrijke wijzigingen of updates. Antea Group gaat dit uitwerken en een voorstel voorleggen aan de kerngroep van de GVAG.

3: Na het inbrengen van een wish, mee doen aan een sprintreview, wil jij dit?

Wij zijn verheugt dat veel GBI gebruikers wel eens mee willen doen aan een sprintreview. De GVAG gaat met Antea Group in overleg over hoe we dit kunnen vormgeven. Daarnaast starten we december 2023 met een pilot; een aantal gemeenten hebben zich aangemeld voor de sprintreview/proefversie van GBI Insights.

Ideeenbox

Er zijn ook verschillende ideeën door GBI gebruikers ingebracht. Inhoudelijke GBI ideeën (wishes) over het proces en de software zijn op de wishlijst van GBI gezet. We merken dat er behoefte is aan het delen van oplossingen en informatie van gemeenten onderling. Dit onderwerp zetten we op de agenda van het bestuur en/of de kerngroep van de GVAG.

Klik hier voor de aftermovie van de GBIdag!