Mooie resultaten ledenonderzoek GVAG

Afgelopen periode hebben wij een digitaal onderzoek gehouden onder onze leden. De enquête bestond uit stellingen en vragen over de dienstverlening van de GVAG en Antea Group. De resultaten zijn inmiddels bekend en geven een beeld over hoe zaken beleefd worden en welke aanknopingspunten er zijn voor verandering/verbetering.

De leden die de enquête hebben ingevuld zijn tevreden over de GVAG. De gemiddelde rapportcijfers liggen tussen de 6,9 en 7,6. De verbeterpunten liggen met name in hoe we nog meer medewerkers binnen een organisaties kunnen betrekken bij de GVAG en hoe we onze leden met de website en de activiteiten kunnen informeren over innovaties en projecten.

De respondenten zijn ook tevreden (7,3) over hoe Antea Group adviseert wanneer er ondersteuning nodig is. De ervaringen met de servicedesk zijn over het algemeen positief. Er is verdeeldheid onder de respondenten over de mate waarin afspraken goed zijn vastgelegd, hier kan Antea Group verbeterpunten uithalen.  

Een aantal vragen in de enquête gingen over de GBIdag. Antea Group is aan het nadenken over de invulling van de GBIdag voor dit jaar en neemt de antwoorden van de vragen mee in hun afweging.  

Het bestuur van de GVAG vindt het in zijn totaliteit een mooi resultaat en gaat aan de slag met de aandachtspunten!