Ledenonderzoek GVAG

Het bestuur van de GVAG heeft behoefte aan inzicht in de kwaliteit van de dienstverlening vanuit de vereniging naar de leden alsmede vanuit Antea Group naar haar klanten en onze leden. Vanuit een constante drive om te komen tot verbetering in de dienstverlening willen we als bestuur van de GVAG graag inzicht hebben in hoe zaken worden beleefd en welke aanknopingspunten er zijn voor verandering/verbetering. De afgelopen jaren is er door o.a. Covid-19 het nodige veranderd. Minder fysieke contacten en tevens een andere inrichting van onze vereniging door niet meer te gaan werken met de themagroepen, maar met een kernteam en expertgroepen. Veel afstemming en contact vond plaats via online platforms. Ook aan de zijde van Antea Group is het nodige gewijzigd en is de uitrol van GBI World gestart.

De leden van de GVAG ontvangen binnenkort via de e-mail een enquête, wij zijn benieuwd naar de mening van onze leden inzake de dienstverlening. Om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van alle gebruikers van GBI, verzoeken we daarnaast om de vragenlijst te delen met andere GBI-gebruikers in zijn/haar organisatie.

De resultaten worden volledig anoniem gepresenteerd door extern onderzoeksbureau Onderzoekdoen.nl. De enquête bestaat uit 3 delen, namelijk de ledenrelatie met de GVAG, de klantrelatie met Antea Group en de GBI-dag. Het invullen van de enquête kost zo’n 10 minuten

Alvast bedankt voor uw medewerking!