API’s en GBI World

Afgelopen tijd heeft de GVAG expertgroep Verbindingen zich gebogen over diverse koppelingen van GBI met de buitenwereld. Welke API koppelingen zijn er, hoe geef je dat nu concreet vorm en hoe wordt dat geregeld in GBI World? Daarom neemt Adri Wiersma, senior adviseur GBI, ons mee in de ontwikkelingen.

“Als Antea Group krijgen we heel veel vragen over het ontsluiten van beheergegevens die in GBI World zijn opgeslagen,” vertelt Adri. “Bijvoorbeeld ‘hoe sluit ik GBI aan op het systeem van de aannemer die de openbare verlichting onderhoudt?’, ‘kan ik gegevens uit het speeltoestellensysteem van mijn leverancier overnemen?’ of ‘kan ik aan een aannemer informatie leveren over bomen uit GBI zodat hij er buiten mee kan inspecteren, enne… hoe krijg ik deze inspectieresultaten dan weer terug?’”

Uit deze vragen blijkt het belang van goede data en duidelijke afspraken en werkwijzen om data uit te wisselen en te gebruiken tussen verschillende partijen. Adri beaamt: “Het is duidelijk dat een beheersysteem zoals GBI World een belangrijke rol speelt bij veel (operationele) processen in het beheer en onderhoud van de openbare ruimte. Processen die deels binnen GBI World worden uitgevoerd, maar ook regelmatig in een variëteit van andere systemen. En met diverse externe partijen zoals aannemers, inspecteurs en burgers. Dit maakt dat de onderlinge informatie-uitwisseling en -afstemming steeds belangrijker wordt en daarmee het maken van afspraken over wat we uitwisselen en hoe we dat veilig en eenduidig regelen.”

Wat is dan de positie van GBI World in dit proces? Adri: “In GBI World sla je alle actuele assetgegevens op van de openbare ruimte. Om een actueel beeld te hebben van alle assets in de buitenruimte. Om integraal beheer uit voeren. Om inzicht te krijgen in de wereld buiten. Om te plannen en begroten. GBI World is daarmee hét ‘bronsysteem’ voor informatie over de openbare ruimte.”

Maar als alle gegevens van alle assets in GBI World zitten, hoe deel ik die dan met andere partijen? En hoe kunnen andere belanghebbenden in het werkgebied van de openbare ruime gegevens uit GBI World halen? Om te gebruiken in hun eigen systemen? Om de data te verrijken en die verrijking weer terug te leveren aan GBI World? Hoe kan ik gegevens loskoppelen van werkprocessen en applicaties? En hoe verloopt dat veilig, geborgd en geordend? “Goede vragen” reageert Adri. “Daar zijn de API’s van GBI World voor bedoeld.”

Wat is een API? De afkorting ‘API’ staat voor Application Programming Interface. Een API maakt het mogelijk dat twee verschillende systemen met elkaar kunnen ‘praten’ om op een veilige wijze gegevens uit te wisselen. API’s worden heel veel toegepast zonder dat eindgebruikers dit door hebben, bijvoorbeeld in bekende websites die weer andere websites als bron gebruiken. Denk aan buienradar, thuisbezorgd of bol.com.

Hoe zit het met API’s in GBI World? Worden API’s ook gebruikt in het beheer van de openbare ruimte? “Jazeker,” beaamt Adri. “Vrijwel alle moderne applicaties ondersteunen het gebruik van API’s. Denk aan GIS-pakketten, FME, BGT-applicaties en veel inspectietools, om er maar een paar te noemen. Deze API’s maken het mogelijk om direct en eenvoudig de data van deze applicaties te gebruiken. Bij GBI World werken we daarom ook met API’s. Dat werkt op verschillende manieren. Die zal ik toelichten:

  • Koppelingen via API’s: Bij koppelingen via API’s gaat het bijvoorbeeld om gegevens over speeltoestellen, riolering of verlichting uit een extern pakket, die je in GBI wilt gebruiken. Hierbij zorgt een API dat de data uit de externe applicatie op een gestandaardiseerde en geborgde wijze in GBI World beschikbaar komt. Dat kan op twee manieren. Enerzijds doordat de GBI API’s daarbij actief informatie opvragen uit de database van andere partijen. Anderzijds zijn er ook partijen die via hun API bepaalde data aanbieden en die GBI kan ontvangen én verwerken;
  • Raadpleeg API’s: Hierbij gaat het om het beschikbaar maken van GBI data voor andere partijen. Daarvoor hebben we zelf GBI World API’s ontwikkeld die data conform het GBI Woordenboek kunnen uitlezen en beschikbaar maken voor derden. Geautoriseerd, geborgd en beveiligd via zogenaamde ‘datacontracten’. Waarom via een API? Dan heb je geen VPN verbindingen meer nodig. De mogelijkheden zijn legio. Denk aan een API voor de WIBON-koppeling. Of het aanleveren van objectgegevens voor een schouwkaart in Apptimize. Of voor gebruik in software als Kikker, Brutus en een meld-applicatie;
  • CRUD API’s: Nog verder gaan API’s die het mogelijk maken om de data direct in GBI te bewerken. CRUD staat voor de basisoperaties op jouw data: create, read, update en delete. Voor GBI kun je bijvoorbeeld denken aan een gemeente die zélf zijn speeltoestellen registreert en het een externe partij toestaat om de areaalgegevens en inspecties direct in de GBI database up-to-date te houden. Daarmee wordt GBI echt hét bronsysteem voor informatie over assets in de openbare ruimte.”

In GBI World zijn verschillende API’s beschikbaar; van riolering tot speeltoestellen en openbare verlichting, van meldingen tot schouwen, WIBON en meer. Het aantal API’s en verbindingen neemt nog steeds toe. Binnenkort organiseert Antea Group een flitssessie over API’s in GBI World. Hou de agenda in de gaten en meld je aan!