Nieuw! Regiobijeenkomsten GBI World

Vanaf 2023 organiseert de GVAG regiobijeenkomsten met gemeenten die over zijn naar GBI World. De bijeenkomsten staan in het teken van waarderend evalueren, maar ook kennisdeling. We delen ervaringen over het proces en de inhoud met elkaar. De thema’s die we behandelen zijn: implementatie GBI World, werken met GBI, Ontwikkeling GBI en begeleiding vanuit Antea Group. De uitkomst is een verslag met leerpunten die wij eind 2023 vanuit de GVAG aan Antea Group voorleggen.

In groepjes van 3 of 4 organisaties/gemeenten nodigen wij GBI World gebruikers uit voor een regiobijeenkomst. Afgelopen week hebben we de eerste bijeenkomst in Twente gehouden. De GVAG en de deelnemers vonden het een waardevolle bijeenkomst. De regiobijeenkomsten zijn een goede methode om gezamenlijk te werken aan de ontwikkeling van GBI!