Namens de GVAG wensen wij alle leden fijne feestdagen en een gezond 2023!

Het jaar 2022 is en was in navolging op 2020 en 2021 gelukkig weer een jaar waarin we meer konden doen in fysieke vorm. Wel voorzichtig en stap voor stap, maar toch fijn dat dit mogelijk was. 2022 was ook een jaar waarin we voor het eerst hebben gewerkt met de kerngroep en expertteams. Wat we als bestuur merken is een dynamische arbeidsmarkt en een grote workload bij gemeenten en daardoor ook bij de leden van de GVAG. 

Er is hard gewerkt aan de nieuwe motor van GBI. Antea Group heeft met nieuwe bouwpartners een nieuwe motor ontwikkeld en de basis gelegd voor GBI World, welke bij een aantal gemeentes is uitgerold. Dit zal in 2023 ook zijn vervolg krijgen.

Samen met Antea Group gaan we ook in 2023 werken aan de doorontwikkeling van het product. Daarnaast is er goed contact met de directie van Antea Group over de koers en de actuele en toekomstige ontwikkelingen. We gaan als vereniging verder inhoud geven aan de doorontwikkeling van GBI, maar ook aan de positionering van de GVAG in de relatie met Antea Group.

U ziet het goed twee ondertekenaars van de brief. Voor de laatste keer Arco Hofland die per 1 januari jl. het stokje heeft doorgegeven aan John Joosten; burgemeester van Dinkelland.

In roerige tijden hebben we de GVAG kunnen omvormen naar slagvaardigheid en een goede gesprekspartner voor de Antea Group. Gekoppeld aan de inhoudelijke borging die we al hadden met onze leden hebben we een goede uitgangspositie. Dank aan iedereen die hiervoor een bijdrage levert: alleen samen kunnen we dit doen. 

Wij wensen jullie goede feestdagen en een voorspoedig maar vooral gezond 2023. Waarbij wij hopen dat we elkaar in 2023 weer fysiek kunnen ontmoeten.

Met vriendelijke groet,

Arco Hofland      John Joosten