Uitnodiging GVAG ledenvergadering 23 juni

Geachte leden van de GVAG,

Wij hopen dat het goed met u gaat en dat u gezond bent. Na 2 jaar geen mogelijkheid te hebben gehad om een fysieke jaarvergadering te kunnen houden van onze vereniging, gaat het dit jaar wel weer lukken. Gelukkig maar en op een mooie locatie in Nederland. 70 jaar Antea Group wordt georganiseerd in Madurodam op 23 juni a.s. Hier heeft u ongetwijfeld de nodige informatie over ontvangen en u naar verwachting al voor aangemeld. Mocht u dit nog niet hebben gedaan, dan adviseer ik u dit alsnog te doen. Er is een zeer attractief programma samengesteld voor deze dag. Direct na de lunch zal ook de GVAG-jaarvergadering gaan plaatsvinden, met daaraan gekoppeld de uitreiking van de GVAG-award 2022. Wij nodigen u van harte uit kennis te nemen van de vergaderstukken en bij de vergadering aanwezig te zijn.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben ingelicht. Mochten er van uw zijde nog vragen/opmerkingen zijn, dan vernemen wij dat graag van u. U kunt hiertoe contact opnemen met Berto Smit (b.smit@gvag.nl).

Met vriendelijke groet,
Arco Hofland,

Voorzitter GVAG