Pilot themasessie SOR geslaagd

De rol van de themagroepen is voor de GVAG van groot belang. Als lid van een themagroep ben je actief betrokken bij de ontwikkeling van het beheersysteem GBI. De themagroepen vormen het inhoudelijke platform van de GVAG. Voor extra denkkracht zijn we een pilot gestart. De themagroepvergaderingen gaan meer themagericht plaatsvinden zodat naast de vaste themagroepleden ook een aantal andere leden voor een specifiek thema kunnen aansluiten.

De themagroep Informatiemanagement en Beleid heeft de eerste themasessie georganiseerd over Samenhangende Objectenregistratie (SOR). 4 extra leden hebben de presentatie bijgewoond en meegedacht met de themagroep. Binnenkort zitten ze nog een keer om tafel met de themagroep voor een vervolgoverleg over SOR. Naar onze mening is de pilot geslaagd. Houd de website van de GVAG in de gaten, want we gaan nog meer themasessies organiseren!

Wil je weten waar de presentatie over ging of een vraag stellen over SOR, ga dan naar het forum van de GVAG.