Beloningssysteem GBI

Tijdens de parallelsessie ‘gebruik wordt beloond’ op de GBIdag hebben wij drie open vragen gesteld voor ideeën om het gebruik van GBI in- en extern te stimuleren en te belonen. De vragen waren:
 Wat doe jij of zou je kunnen doen om het gebruik te stimuleren?
 Hoe zouden andere gemeentes hier gebruik van kunnen maken?
 Hoe kunnen we jou of je collega’s belonen?


We hebben de reacties geanalyseerd en samengevat tot de volgende punten:
 Stel binnen een organisatie een duidelijk aanspreekpunt aan voor GBI. Een snel reagerend ambassadeur/superuser van GBI. Iemand met de kwaliteiten om in oplossingen te denken voor vraagstukken (en snel kan handelen).
 Onderhoud een warm contact tussen een Antea adviseur en de GBI ambassadeur/superuser van een gemeente. Tijdens dit contact kun je sparren over de uitdagingen binnen een organisatie en tot kleine en grote oplossingen komen.
 Nodig jezelf als ambassadeur/superuser uit binnen bestaande overlegstructuren (zowel in als extern) en vertel kort over GBI en benoem de successen/mogelijkheden.
 Organiseer ‘GBI Talk’ sessie (vanuit gemeente of GVAG)
 Communiceer intern over bereikte successen en mogelijkheden (met GBI als hulpmiddel) binnen een organisatie. Via nieuwsbrief, mailing, intranet, YouTube etc.
 Standaard inrichting zal uitwisseling van GBI functionaliteit tussen gemeenten vereenvoudigen en makkelijker kopieerbaar maken.

Bovenstaande denkrichtingen gaan we aankomende tijd nader onderzoeken met de themagroep Stimuleren gebruik en samen met Antea Group uitwerken tot een plan van aanpak voor een mogelijk beloningssysteem. Wil je hier meer informatie over of heb je een idee? Reageer dan hier op het forumbericht.