Digitale ledenvergadering GVAG

Geachte leden van de GVAG,


Wij hopen dat het goed met u gaat en dat u gezond bent. Deze COVID-19 crisis heeft
grote gevolgen voor ons allen in de meest brede zin. Zowel thuis als op het werk. Digitaal
vergaderen is al ruim een jaar de nieuwe standaard. Als gevolg van de situatie waarin we
nu verkeren, is ook de GBIdag voor de 2e keer niet live doorgegaan en daarmee ook de
jaarvergadering van onze vereniging ook niet gehouden zoals we gewend waren. Ondanks
dit alles, gaat de jaarvergadering natuurlijk wel door, maar wederom digitaal via MSTeams.
Hieronder treft u meer informatie aan.


De GBIdag:
De GBIdag hebben we onlangs gehad. Ik hoop dat u heeft genoten en dat u nieuwe
kennis heeft opgedaan. De ontwikkelingen gaan snel. Ook GBI World ontwikkelt zich
steeds verder. Een ontwikkeling waar we trost op zijn en die mede onder invloed van
onze vereniging en zeer betrokken leden tot stand is gekomen.


Jaarvergadering 2021:
Het bestuur stelt voor om op 9 juni a.s. de ledenvergadering van de GVAG te houden.
Ook dit jaar zullen we dit, net als afgelopen jaar, wederom digitaal doen. De stukken
voor de jaarvergadering zijn hier te vinden. Mocht u naar aanleiding van de stukken vragen hebben dan kunt u dit op 2
manieren aan het bestuur kenbaar maken, te weten:
 U stelt uw vraag via e-mail aan b.smit@gvag.nl. Het bestuur zal zorgdragen dat u
antwoord krijgt. Tevens zal de vraag en het antwoord opgenomen worden in verslag
van de jaarvergadering;
 U maakt kenbaar (b.smit@gvag.nl) dat u deel wilt nemen aan een MS-teams
vergadering op 9 juni om 16:00 uur. Dat is voor u ook het moment om uw vragen te
stellen. Aan dit overleg neemt het bestuur deel, maar ook alle andere leden die
kenbaar hebben gemaakt om bij dit digitale overleg aanwezig te zijn.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben ingelicht. Mochten er van uw zijde
nog vragen/opmerkingen zijn, dan vernemen wij dat graag van u. U kunt hiertoe contact
opnemen met Berto Smit (b.smit@gvag.nl).

Met vriendelijke groet,

Arco Hofland,
Voorzitter.