Aftrap projectgroep IMBOR

26 januari jl. heeft de aftrap van de projectgroep IMBOR plaatsgevonden. Het doel van de projectgroep is om op een positief kritische wijze bij te dragen aan dat gene wat tot nu toe is ontwikkeld en Antea Group te voorzien van input voor de verdere uitwerking van het IMBOR.

Met Antea Group en de projectleden hebben we tijdens de aftrap gesproken over de verwachting van de projectgroep en de vragen die rondom IMBOR spelen. Enerzijds gaan de verwachtingen en vragen over processen; Wat betekent IMBOR voor mijn werkprocessen van mijn organisatie? Hoe kan ik het management hierover informeren. En anderzijds gaan de vragen over de inhoud van IMBOR; Hoe wordt IMBOR geborgd in GBI? Kunnen we met enkel IMBOR standaarden beheren of hebben we meer nodig?

Antea Group heeft al veel stappen gezet voor de transitie naar IMBOR. De projectgroep is door middel van een informatieve presentatie bijgepraat over wat IMBOR is en wat Antea Group tot nu heeft ontwikkeld. Klik hier voor de presentatie.

De opdracht die met de projectgroep is geformuleerd bestaat uit 3 onderdelen:

  • Commitment binnen de organisatie; argumenten formuleren
  • Verdiepingsslag IMBOR (en hoe kunnen we leden informeren); feedback geven op wat er ontwikkeld is door Antea Group.
  • IMBOR implementatiefase; feedback geven op plan en mapping van Antea Group