Doe mee met IMBOR!

In het IMBOR (InformatieModel Beheer Openbare Ruimte) zijn landelijke afspraken gemaakt over de objectgegevens voor het beheer van de openbare ruimte. Het is daarmee een belangrijk hulpmiddel dat beheerders ondersteunt bij de opzet en vulling van hun beheersystemen, zoals voor wegbeheer en groenbeheer.

Antea Group is al enige tijd concreet bezig met de inrichtingsvraagstukken en de ontwikkeling van het IMBOR binnen GBI. Want vraagstukken die zijn er!

We kunnen veel met IMBOR maar zeker niet alles. Denk hierbij aan de relatie met inspectie- en planningsdata maar ook de mogelijkheid en plek van klant specifieke waarden. We zijn op het punt gekomen waarbij Antea Group aangeeft behoefte te hebben aan een klankbord en heeft hiervoor aangeklopt bij de GVAG themagroep “basisregistratie en gegevensbeheer”.

Omdat de GVAG IMBOR een belangrijke ontwikkeling vindt en het van grote invloed is op het GBI, hebben wij er voor gekozen om een projectgroep IMBOR op te richten. Naast een aantal themagroepleden die participeren zijn wij benieuwd of er meer GVAG leden deel willen nemen aan deze projectgroep.

Het doel van de projectgroep is om op een positief kritische wijze bij te dragen aan dat gene wat tot nu toe is ontwikkeld en Antea Group te voorzien van input voor de verdere uitwerking van het IMBOR.

Wat wordt er van je gevraagd:

– Tijdens de aftrap gaat de projectgroep samen met Antea Group de werkvorm voor de (vervolg) werksessies bepalen. Denk hierbij aan een verdeling van onderwerpen en expertise gebieden.

– Tijdsbesteding: Er worden +/- 3 sessies van 2 á 3 uur in samenspraak met de projectgroep gepland. Wellicht worden er in kleinere groepen specifieke onderwerpen verder uitgediept en worden hier aparte afspraken voor gepland.

Wil je hieraan bijdragen? Geef je op voor de projectgroep door een e-mail te sturen naar l.hof@gvag.nl. Aanmelden kan tot 11 december.

Tiemen Verhoeks
Themagroep Basisregistratie en Gegevensbeheer