Mobiel werken met GBI

23 november jl. hebben we met Antea Group en verschillende leden van de GVAG een sessie gehouden over mobiel werken. Aanleiding van deze sessie is de doorontwikkeling van GBI, de diversiteit van tools voor het inwinnen van gegevens en de technologische ontwikkelingen van standaarden.

De leden hebben ervaringen met mobiel werken met elkaar gedeeld. Ze hebben besproken welke tools ze gebruiken voor het inwinnen van gegevens en er zijn wensen benoemd waar GBI aan moet voldoen.

De randvoorwaarden voor mobiel werken zijn volgens de leden: eenvoudig instelbaar, goede performance en dat het altijd én overal werkt. Er zijn ook hele specifieke wensen uitgesproken, zoals het werken met mutatieverzoeken voor het verbeteren van het werkproces met aannemers.

De ervaringen en wensen worden door Antea Group meegenomen in de aanscherping van hun visie en dienen als richting voor de doorontwikkeling. Dit wordt tijdens de informatiesessie van 1 december verder toegelicht.

De leden waarderen het initiatief van Antea Group om in de verkenning al mee te denken met het thema mobiel werken.