Rol van themagroepen voor de GVAG (nieuwe leden gezocht)

De rol van de themagroepen is voor de GVAG van groot belang. Als lid van een themagroep ben je actief betrokken bij de ontwikkeling van het beheersysteem GBI. De themagroepen vormen het inhoudelijke platform van de GVAG. Wij zijn nog op zoek naar een aantal leden die de themagroepen komen versterken.

Berto Smit, Bestuursadviseur GVAG

‘Als themagroeplid heb je invloed en inspraak op de ontwikkeling. Daarbij breng je vooral jouw ervaring vanuit eigen gemeente in, maar mogelijk ook wel de eigen competenties en expertise. Daarmee help je de vereniging in brede zin, maar houd je samen met de GVAG en collega’s vanuit de themagroepen ook Antea Group scherp om de ontwikkelingen die we als gemeenten wenselijk achten. We willen constant verbeteren en een beheersysteem ontwikkelen dat aansluit om de toekomstige ontwikkelingen. Je zit dus echt mede aan het stuur’.

Paul Mostert, Themagroeplid GVAG

‘Ik ben al ruim 20 jaar met veel plezier lid van de gebruikersvereniging. In een themagroep komt het gehele beheerprogramma en de organisatie daaromheen aan de orde zodat je blik op het integrale beheer van de gehele buitenruimte verbreed wordt. In de themagroep worden de nieuwste ontwikkelingen besproken en kan je aan de medewerkers van Antea Group direct aangeven welke wensen er voor het GBI leven. Maar ook of de ontwikkelingen die Antea Group in gedachten heeft voldoende toevoegen aan de toepassing van het GBI in de praktijk. Hoewel je niet altijd direct resultaat ziet, merk je op de langere termijn de invloed die je als themagroep op GBI uitoefent. Deelnemen in een themagroep verbreedt je horizon; er worden ervaringen gedeeld met themagroepsleden uit het hele land en uit verschillende vakgebieden’.

Wil jij ook deelnemen aan een van de themagroepen? Neem dan contact op met Berto Smit (b.smit@gvag.nl of 06-51367751).