Een toekomstbestendig GBI

Op 17 september heeft Antea Group ons als GBI gebruikers meegenomen in de roadmap en stand van zaken van GBI. En als GVAG bestuur staan we hier positief in. Wij willen samen met de GBI gemeenten GBI toekomstbestendig maken.

Vooropgesteld, het was de keuze van Antea Group om de toekomstige ontwikkeling van GBI met een nieuwe bouwpartner in te vullen. Net als veel gemeenten maakten ook wij ons zorgen over wat dit zou betekenen voor de continuïteit van ons GBI. Als GVAG bestuur hebben we hier vaak en intensief over gesproken met de directie van Antea Group. Ook in de GVAG themagroepen is hier regelmatig aandacht voor geweest.

Als GVAG bestuur zijn we te spreken over de visie van Antea Group met betrekking tot de doorontwikkeling van GBI: open source, toegankelijk via internet, toekomstgericht, slim ontrafelen van functionaliteiten op hun logische plek. Ook vanuit GBI gebruikers krijgen we hierover positieve signalen. De GBIdag, strategiesessie eerder dit jaar en de presentatie met live demo op 17 september hebben bevestigd dat Antea Group goed op koers is. De onderliggende principes en beloftes worden daadwerkelijk gerealiseerd en de performance van het nieuwe GBImaps in de cloudomgeving lijkt goed te zijn. We zien met vertrouwen uit naar de pilots die op dit moment lopen. Wil je zelf ook deelnemen aan een pilot, dan kun je dat ook bij ons of Antea Group aangeven.

Vanaf 1 januari wordt de nieuwe grafische module van GBI uitgerold. Natuurlijk is er nog het nodige werk te verzetten en niet elke GBI gemeente zal meteen al gebruik kunnen, of willen, maken van de nieuwe functionaliteiten. Dat hoeft ook niet, want naast de nieuwe ontwikkelingen wordt de komende tijd ook de continuïteit van het huidige GBI 6 gewaarborgd. Antea Group verzekert ons daarbij dat de GVAG-leden hun huidige GBI 6 gewoon kunnen blijven gebruiken zoals ze dat gewend zijn. Samen met jou als GBI gebruiker wordt het meest logische moment van transitie naar de nieuwe release gekozen, passend bij ieders individuele omstandigheden. Tot slot, en niet onbelangrijk, hebben ze benadrukt dat de beheerdata één-op-één, ongewijzigd en kosteloos meegaat in deze release.

Laat je wat dat betreft niks wijs maken door onrust vanuit bepaalde partijen, om nu snel over te stappen of een keuze te maken. Dat is niet nodig. Antea Group heeft ons meermaals verzekerd dat ze veel belang hechten aan de continuïteit en verbetering van GBI en alle verplichtingen zal nakomen.

Wij roepen onze leden en achterban op om zich bij vragen te wenden tot Antea Group of de GVAG. Als GVAG bestuur en themagroepen staan we voor het behartigen van belangen van de GBI gebruikers, we willen de meest invloedrijke gebruikersvereniging zijn. Want de beste beheersoftware, daar werken we samen aan.