Nieuwe bestuursleden gezocht voor de GVAG

De GVAG is op zoek naar 2 nieuwe bestuursleden voor het Algemeen Bestuur van onze vereniging. Het bestuur vertegenwoordigt haar leden richting Antea Group omtrent het product GBI en stimuleert en faciliteert de leden om samen te werken aan constante verbetering van het product GBI en de daarmee samenhangende dienstverlening.

Vanwege het vertrek van 2 bestuursleden is het bestuur op zoek naar 2 nieuwe bestuursleden. De GVAG kent een (DB) Dagelijks Bestuur (Arco Hofland, Kees van Dalen en Berto Smit als bestuursadviseur) en een (AB) Algemeen Bestuur, bestaande uit het DB aangevuld met Bart van der Vlies, Richard Cöp en Linda Hof. Vanuit Antea Group maakt Bas Boonstra deel uit van het AB.

Wat houdt een bestuursrol in binnen het AB?
- Meepraten en mede vormgeven van de rol en positie van de GVAG in relatie tot GBI, waarbij de belangen van de leden leidend zijn.
- Constateren van ontwikkelingen en behoeftes.
 – Bijdrage leveren aan de themagroepen (mentor) en deze ook representeren in het bestuur.

Wat kost het aan tijd?
 – Het AB vergadert gemiddeld 4 keer per jaar. Daarnaast is er jaarlijks de GBIdag en organiseren we een bestuursdag. Het bestuur is in wisselende samenstelling actief bij de themabijeenkomsten en de plenaire sessie van de GVAG.

Wat voor profiel zoeken we?
 – Iemand die kritisch en opbouwend mee wil denken aan de versterking van het product GBI en de rol van de GVAG in dit gehele proces.
 – Iemand die samenwerken leuk vindt.
 – Iemand die de GVAG verder wil uitbouwen en daar actief in wil acteren.

Mocht je meer willen weten over deze vacature, neem dan contact op met Berto Smit (b.smit@gvag.nl of 06-51367751).