Webinar ontwikkeling GBI

14 mei jl. zijn de themagroepen en het bestuur van de GVAG bijgepraat over de nieuwe ontwikkelingen van GBI.

Bas Boonstra en Adri Wiersma hebben door middel van een webinar de GVAG meegenomen in de context en de uitdagingen waar Antea Group voor staat. De GVAG heeft ook een sneak preview mogen zien van de nieuwe GBI. De software leek veelbelovend en er kwamen al veel inhoudelijke vragen van de themagroepsleden.

Een van de kerntaken van de GVAG is dat we betrokken zijn bij de bouw van GBI. De discussies, vragen en signalen die in themagroepen naar voren komen, nemen de adviseurs van Antea Group mee als input voor de bouw. Daarnaast heeft Bas Boonstra tijdens de webinar een oproep gedaan om je aan te melden wanneer je graag actief en structureel wilt meedenken bij deze bouwopgave. Een aantal themagroepsleden hebben zich meteen aangemeld.

Tijdens de GBIdag worden gebruikers en leden door Antea Group geïnformeerd over de ontwikkelingen en plannen van de doorontwikkeling van GBI.