Digitale ledenvergadering

Geachte leden van de GVAG,

Wij hopen dat het goed met u gaat en dat u gezond bent. Deze COVID-19 crisis heeft grote gevolgen voor ons allen in de meest brede zin. Zowel thuis als op het werk. Digitaal vergaderen is de nieuwe standaard geworden. Als gevolg van de situatie waarin we nu verkeren, is ook de GBIdag niet doorgegaan en daarmee ook de jaarvergadering van
onze vereniging komen te vervallen.

De GBIdag:
De GBIdag wordt 28 mei a.s. digitaal alsnog georganiseerd. Antea Group gaat via een webinar het mogelijk maken om toch elkaar te ontmoeten en informatie en kennis te delen rondom GBI. U wordt hier nader over ingelicht door Antea Group. Het bestuur is in nauw overleg met Antea ook aan het kijken of het toch mogelijk is om in het najaar 2020 fysiek een GBIdag te organiseren.

Jaarvergadering GVAG 2020:
Het bestuur stelt voor om het Antea webinar op 28 mei a.s. niet te gebruiken voor de jaarvergadering van de GVAG. Ook wij moeten creatief zijn om toch een jaarvergadering te houden. De stukken voor de jaarvergadering zijn te vinden via de link:
http://gvag.nl/downloads/alle-downloads/.

Mocht u naar aanleiding van de stukken vragen hebben dan kunt u dit op 2 manieren aan het bestuur kenbaar maken, te weten:

  • U stelt uw vraag via e-mail aan b.smit@gvag.nl. Het bestuur zal zorgdragen dat u antwoord krijgt. Tevens zal de vraag en het antwoord opgenomen worden in verslag van de jaarvergadering
  • U maakt kenbaar (b.smit@gvag.nl) dat u deel wilt nemen aan een MS-teams vergadering op 3 juni om 14:00 uur. Aan dit overleg neemt het bestuur deel, maar ook alle andere leden die kenbaar hebben gemaakt om bij dit digitale overleg aanwezig te zijn.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben ingelicht. Mochten er van uw zijde nog vragen/opmerkingen zijn, dan vernemen wij dat graag van u.

Met vriendelijke groet,
Arco Hofland,
Voorzitter.