Nieuwe invulling Bestuursadviseur GVAG

Zoals jullie bekend heeft Bé de Winter aangegeven een terugtrekkende beweging te willen maken als bestuursadviseur van onze gebruikersvereniging. Na diverse opties te hebben afgewogen heeft het bestuur van de GVAG besloten om de rol ”op te knippen” in een deel frontoffice/extern en een deel backoffice/intern. Het eerste deel in te vullen door Berto Smit als (blijvend) bestuurslid in de rol van bestuursadviseur en het tweede deel door Bé de Winter (secretariaat).

Dit betekent in de praktijk dat Berto als bestuursadviseur aanspreekpunt/gesprekspartner is vanuit onze vereniging richting Antea Group. Ook is hij namens de GVAG belast met het relatiebeheer richting gemeenten/leden en zorgt voor afstemming met onze communicatieadviseur Linda Hof. Verder is hij belast met invulling posities themagroepen en bestuur en advisering bestuur.

Achter de schermen zorgt Bé de Winter blijvend voor de administratieve taken.