Uitnodiging algemene ledenvergadering 2020

Geachte leden,
Hierbij nodig ik u van harte uit voor de algemene ledenvergadering van de GVAG te houden op donderdag 12 maart a.s. om 13.30 uur in de Reehorst in Ede.

Onze vergadering wordt gehouden tijdens de GBI dag en wij hopen u daar te ontmoeten tijdens de vergadering en voor en na afloop in onze herkenbare GVAG-stand.

Ook deze keer is de uitreiking van GVAG Award aan de orde.

Hoogachtend,
Arco Hofland,
Voorzitter.

AGENDA

  1. Opening
  2. Verslag algemene ledenvergadering 21 maart 2019
  3. Verkiezing voorzitter en lid van het bestuur
  4. Jaarverslag 2019
  5. Jaarrekening 2019
  6. Jaarplan 2020
  7. Begroting 2020
  8. Uitreiking GBI-Award
  9. Rondvraag
  10. Sluiting

Klik hier voor de documenten