Veel informatie gedeeld tijdens de vakbijeenkomst Verlichting en GBI

21 januari jl. vond de vakbijeenkomst Verlichting en GBI plaats bij de gemeente Almere.

Jeroen de Jong, beheerder Openbare verlichting van de gemeente Almere heeft in een presentatie verteld hoe zij werken met GBI. Gemeente Almere is begonnen met GBI 4 en heeft nu een aantal jaren GBI 6. De eerste jaren zijn ze vooral bezig geweest met de data op orde krijgen.  Toen eenmaal de data op orde was, kon de gemeente een volgende stap maken.

De gemeente wou graag werken met een UAV-gc contract met OVL aannemer. Volgens de gemeente is dit een moeizaam proces geweest om uiteindelijk met dit contract te kunnen gaan werken. Jeroen heeft verschillende leerpunten zowel als opdrachtgever als aannemer benoemd in zijn presentatie.

Datawisseling is een van de onderwerpen die in het contract staat. De gemeente heeft hiervoor een minimale dataset vastgesteld, hierin staat wat de gemeente wil beheren. Vervolgens heeft de gemeente een compositie opgebouwd om te bepalen hoe je de data in een beheersysteem wilt hebben staan. De compositie is een hulpmiddel. Hiermee krijg je uniforme data en voorkom je fouten (zoals schrijfwijze). Gemeente Almere wil in de toekomst GBI koppelen met het systeem van de aannemer.

Adri Wiersma, adviseur van Antea Group heeft een presentatie gegeven over de mogelijke koppelingen met partners. Adri heeft in een demo laten zien welke koppelingen nu al mogelijk zijn. Groot voordeel hiervan is dat de aannemer met zijn eigen pakket kan blijven werken. Verlichtinggegevens (basale informatie) van partners worden door de koppeling zichtbaar in GBI. Antea Group is met een aantal gemeenten in overleg om binnenkort ook de storingen OV zichtbaar te maken.

De presentaties van gemeente Almere en Antea Group staan op het forum. Wil je ook deelnemen aan één van de vakbijeenkomsten, volg dan de website van de GVAG en meld je tijdig aan.