Beindiging samenwerking Antea Group / DataQuint

Onderstaande brief is 8 januari jl. naar de contactpersonen van onze leden gestuurd:

Geachte GVAG leden,


De afgelopen dagen bent u geïnformeerd door zowel de Antea Group als haar GBI samenwerkings- en bouwpartner DataQuint over het beëindigen van de samenwerking tussen beide partijen. Inmiddels hebben ook ons vele vragen bereikt en willen we u graag van de zijde van de GVAG informeren.

Het bestuur heeft zich de afgelopen tijd uitvoerig door de directie van Antea Group laten informeren over de ontwikkelingen en stagnerende samenwerking tussen Antea Group en DataQuint. Wij hebben zorgen over de ontstane situatie en volgen e.e.a. nauwlettend zoals u van ons mag verwachten vanuit onze statutaire doelstelling: de behartiging van de algemene belangen van haar leden in de relatie met de leverancier.

Hierbij hebben wij als bestuur van de GVAG ons met name gefocust op de continuïteit van de software, de bouwopgave en de samenwerking binnen GBIservices. Via onze laatste nieuwsbrief in december hebben wij reeds melding gemaakt van deze stagnerende samenwerking.

In ieder geval is de rechtelijke uitspraak “DataQuint moet de komende vier jaar haar onderhoudsverplichting jegens de Antea Group nakomen”, van groot belang voor u als gemeente en ons als vereniging opererend namens de gemeenten.

Door Antea Group is aangegeven dat beheer en onderhoud van het pakket blijvend wordt gegarandeerd. Wij gaan Antea Group erop vergen dat zij als onze/uw rechtstreekse partner dit gaat waarmaken en haar contractuele verplichtingen zal nakomen.

We hebben de toezegging van Antea Group dat we als vereniging via inzet en expertise van onze themagroepen mede inhoud geven aan de doorontwikkeling van GBI. Als bestuur hebben we nadrukkelijk deze positie geclaimd. Deze maand komt Antea Group met een voorstel in onze richting. Overigens heeft DataQuint zich niet bij ons gemeld.

Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen, maar mocht u aanvullende vragen hebben dan kunt u contact opnemen met onze bestuursadviseur, de heer Bé de Winter (secretariaat@gvag.nl ).

Vriendelijke groet,


Arco Hofland, Voorzitter GVAG