Aftrap projectteam Baggeren

Baggeren van watergangen. Een thema dat in elke gemeente wel speelt maar ook ‘onder water gebeurt…’. We zien het niet, maar het is er wel degelijk! Baggeren is van groot belang voor de doorstroming, afvoer, bereikbaarheid van beroeps- en pleziervaart en de kwaliteit van het water. Er spelen vele belangen, bijvoorbeeld economische, veiligheid, politiek en beleving. Met andere woorden: Assetmanagement.

De themagroep Informatiemanagement en Beleid heeft daarom een projectteam in het leven te roepen die een eerste experiment met het thema baggeren doet in combinatie met Assetmanagement. 19 november vond de aftrap plaats van projectteam Baggeren.

De gemeenten Súdwest-Fryslân, Leeuwarden en ‘s-Hertogenbosch hebben zich aangemeld voor het projectteam. Tijdens de aftrap hebben zij hun ervaringen met de app Baggeren besproken. Het projectteam brengt in 2020 de contouren in beeld van een nieuwe app Baggeren en stelt een advies op
(bijvoorbeeld in de vorm van functionele specificaties) voor Antea Group voor een aangepaste of nieuwe app Baggeren.