Eerste regiobijeenkomst groot succes!

Uit de evaluatie onder de leden van de GVAG kwam in 2018 naar voren dat er vraag is naar regiobijeenkomsten. Voordeel ten opzichte van de landelijke bijeenkomsten: de reistijden zijn kort voor de deelnemers en je zoekt elkaar daarna makkelijker op als buurgemeenten.

De themagroep ‘Stimuleren gebruik’ heeft deze vraag opgepakt en als een van de speerpunten benoemd in hun jaarplan. 7 november jl. heeft de eerste regiobijeenkomst plaatsgevonden in Twente en is met ruim 20 deelnemers goed bezocht.

De bijeenkomst ging over delen en tonen van informatie uit of met GBI. Er zijn 3 korte presentaties gehouden door gemeente Enschede, gemeente Almelo en Antea Group over dit onderwerp. Vanuit de presentaties kwamen veel vragen, ideeen, aanvullingen en onderling werden vervolgafspraken gemaakt.

De deelnemers vonden de bijeenkomst zeer interessant, vooral om te zien welke mogelijkheden er allemaal zijn met GBI. Er is met elkaar afgesproken om 2x per jaar voor regio Twente een bijeenkomst te organiseren.

Op het forum staan de presentaties van de regiobijeenkomst. De themagroep bespreekt eind 2019 wat de vervolgacties zijn t.a.v. regiobijeenkomsten.