Veel belangstelling voor Expert meeting GWSW

In samenwerking met Stichting Rioned en Antea Group organiseerde de GVAG op 17 september 2019 de Expert meeting GWSW te Almere.

Het Gegevenswoordenboek Stedelijk Water (GWSW) is een open standaard voor het eenduidig vastleggen, uitwisselen en hergebruiken van gegevens in het stedelijk waterbeheer. Het GWSW biedt een gezamenlijke taal die wij met zijn allen moeten, maar ook zeker willen spreken.

Aanvankelijk stond GWSW niet genoemd in het jaarplan van de GVAG, zo meldt Tiemen Verhoeks voorzitter van themagroep Basisregistratie en Gegevensbeheer tijdens de opening. Stichting Rioned vond dat GWSW zeker niet mocht ontbreken, dit gaf aanleiding voor deze Expert meeting.

GBI heeft de GWSW geïmplementeerd en de toepassingsmogelijkheden werden tijdens de Expert meeting met ruim 35 deelnemers gedeeld.

Na een korte uitleg over GWSW, omschrijft Eric Oosterom van Stichting Rioned wat het gebruik verder oplevert. Daarbij liet hij zien dat GWSW een standaard is, een ontwikkeling die toewerkt naar pasklare toepassingen. Het is een middel om het werk makkelijker te maken en geen doel op zich.

Aansluitend hierop deelde Theo Heimensen van de gemeente Barneveld enkele gebruikerservaringen. De gemeente heeft een nulmeting GWSW uitgevoerd om op deze wijze gericht te kunnen werken aan de kwaliteit van data. Op basis van de nulmeting heeft de gemeente een datatransitie gedaan en een dataverbetering doorgevoerd. Theo geeft hierbij aan dat dit een continu proces is waar geen einde aan komt.

Na een korte pauze vervolgde Sjaak Verkerk, van Antea Group met een toelichting over GBI en woordenboeken. Ook aan de orde kwamen de te nemen implementatiestappen voor de overstap naar GWSW in de praktijk.

Een mooi voorbeeld van een (toekomstige) toepassing met GWSW is het CAMINO project, waarover Ivar Lokhorst van Nelen & Schuurmans een presentatie gaf. Dit innovatieproject met de gemeente Almelo als opdrachtgever, beoogt water zo goed mogelijk door het riool te verplaatsen om wateroverlast te voorkomen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een realtime controlesysteem en machine learning.

De middag werd afgesloten met het thema Klimaatadaptatie door Benno Steentjes van Antea Group. Hij liet een animatie zien waarbij data (GBI, GWSW) wordt gebruikt voor visualisaties van bijvoorbeeld de voorspelling van wateroverlast.

Presentaties van de Expert meeting staan op het forum van de GVAG.