Themagroep Informatiemanagement en Beleid aan het woord

Iedere themagroep is druk bezig met het uitwerken van de thema’s uit het jaarplan van de GVAG. De themagroep Informatiemanagement en Beleid beschrijft in dit nieuwsbericht met welke thema’s zij zich bezig houden.

ABC scan

Betrouwbare informatie is noodzakelijk om juiste beslissingen te nemen. En onbetrouwbare informatie kan leiden tot verkeerde beslissingen. Helaas is niet altijd duidelijk of de gegevens in GBI actueel, betrouwbaar en compleet zijn. De themagroep Informatiemanagement en Beleid heeft daarom een experiment uitgevoerd om op een eenvoudige manier inzichtelijk te krijgen waar gegevens in GBI verbeterd moeten worden.

Het resultaat hiervan is de ABC-scan. Een kwaliteitskaart waarop de hiaten van de data snel zichtbaar zijn. De resultaten van deze scan worden voor de gebruikers op internet en in GBI getoond. Dat maakt het voor hen gemakkelijk om meteen verbeteracties in gang te zetten.

Een tweetal gemeenten werkt al met de ABC scan en laat deze elke week geautomatiseerd uitvoeren. Daardoor zien zij meteen de effecten van verbeteracties. De andere leden in de themagroep testen momenteel de toepassing voor hun werk. Na de zomer zal de themagroep een advies geven aan Antea Group, zodat dit product ook aangeboden kan worden aan andere GBI-klanten.

Omgevingswet

De omgevingswet is actueel bij alle gemeenten. Ook de themagroep heeft dit als thema opgepakt: de focus ligt op het vanuit de omgeving kijken vanuit een wettelijk kader. Ook participatie is hierbij een item. Als eerste actiepunt hebben de leden van de themagroep een inventarisatie uitgevoerd van welke geometrie een rol speelt in en bij de omgevingswet. Dit is een bonte verzameling geworden van kaartmateriaal: van verkeers- en vervoersplannen tot natuurkaarten, van bodeminformatie tot klimaatatlas kaarten.

De themagroep brengt nu ordering aan, stelt de unieke geometrieën vast en richt zich vervolgens op de visualisatie hiervan. Dit doen we met Meerjaren onderhoudsplannen (MJOP’s) die gegenereerd zijn met GBI. Dit resultaat gaan we gebruiken om een experiment met de Klimaatatlas uit te voeren en te kijken hoe we fysieke maatregelen kunnen afstemmen met de behoeften vanuit de klimaatopgave. En hoe we dit kunnen gebruiken in het kader van participatie.

Projectgroep Baggeren

Baggeren van watergangen. Een thema dat in elke gemeente wel speelt maar ook ‘onder water gebeurt…’. We zien het niet, maar het is er wel degelijk! Baggeren is van groot belang voor de doorstroming, afvoer, bereikbaarheid van beroeps- en pleziervaart en de kwaliteit van het water. Er spelen vele belangen, bijvoorbeeld economische, veiligheid, politiek en beleving. Met andere woorden: Assetmanagement.

De themagroep Informatiemanagement en Beleid heeft daarom voorgesteld een projectgroep in het leven te roepen die een eerste experiment met het thema baggeren doet in combinatie met assetmanagement. Er hebben zich reeds drie gemeenten aangemeld: Súdwest-Fryslân, Leeuwarden en ‘s-Hertogenbosch. De eerste activiteit is het verzamelen van initiatieven bij de drie deelnemende gemeenten. Zo heeft Súdwest-Fryslân een duidelijk beeld van het onderwerp baggeren in combinatie met belangen en heeft hiervoor de nodige voorbereidingen in GBI al getroffen. Hierna gaan we de scope van het experiment bepalen en de eerste resultaten delen met de GVAG.

Er is nog plek voor 1 andere gemeente in de projectgroep. Spreekt dit experiment je aan en kun jij hier een bijdrage aan leveren? Meld je dan aan bij Adri Wiersma (adri.wiersma@anteagroup.com).