Projectteam Wishes: aanmelden voor GBI online

Het volgende onderwerp voor projectteam Wishes is bekend: GBI online.

De samenstelling van het projectteam verandert per thema. Dit betekent dat we continue op zoek zijn naar enthousiaste leden om deel te nemen. In de opdrachtspecificatie staat beschreven wat er van je verwacht wordt. Per thema kun je uitgaan van een tijdsbesteding van ongeveer 3 afspraken (prioriteren, ontwerpen en accepteren) van een dagdeel en 2 Skype afspraken (reviews) van een uur.

Alle leden van de GVAG kunnen zich inschrijven voor het projectteam om Whishes over specifieke thema’s te prioriteren. Een interessante mogelijkheid om mee te denken met nieuwe ontwikkelingen. Wil je een Wish melden, dan kan dat altijd via de helpdesk van GBIservices.

Wil je meer weten of je aanmelden voor het thema GBI online, stuur dan een e-mail naar l.hof@gvag.nl. 17 september jl. start het projectteam.