Expert meeting GWSW

Het Gegevenswoordenboek Stedelijk Water (GWSW) is een open standaard voor het eenduidig vastleggen, uitwisselen en hergebruiken van gegevens in het stedelijk waterbeheer. Het GWSW biedt een gezamenlijke taal die wij met zijn allen moeten, maar ook zeker willen spreken.

GBI heeft de GWSW geïmplementeerd. Wil je weten wat de toepassingsmogelijkheden zijn? Kom dan naar de Expert meeting GWSW op 17 september te Almere. De GVAG organiseert deze sessie in samenwerking met stichting Rioned en Antea Group.

Wil jij of een collega deelnemen aan de Expert meeting GWSW? Aanmelden kan tot 10 september a.s. via l.hof@gvag.nl. Graag met vermelding van jouw naam, gemeente en het aantal personen met wie je komt.