Uitnodiging algemene ledenvergadering 2019

Geachte leden,

Hierbij nodig ik u van harte uit voor de algemene ledenvergadering van de GVAG te houden op donderdag 21 maart a.s. om 13.30 uur in de Rijtuigenloods in Amersfoort.

Onze vergadering wordt gehouden tijdens de GBI dag en wij hopen u daar te ontmoeten tijdens de vergadering en voor en na afloop in onze herkenbare GVAG-stand.

De vergadering wordt deze keer op een andere wijze ingestoken, laat u verrassen. In ieder geval is ook deze keer de uitreiking van de GVAG Award aan de orde.

Hoogachtend,

Kees van Dalen,

Vicevoorzitter.

AGENDA

-Verslag algemene ledenvergadering 15 maart 2018

-Jaarverslag 2018

-Jaarrekening 2018

-Jaarplan 2019

-Begroting 2019

Klik hier voor de documenten