Bekende en nieuwe gezichten bij de GVAG

2018 stond in het teken van evalueren en heroriënteren van de organisatiestructuur van de GVAG. Vanaf 1 januari 2019 is de nieuwe structuur ingegaan en inmiddels heeft de aftrap met de verschillende themagroepen plaats gevonden. Themagroepleden, voorzitters, mentoren en adviseurs, ze waren er allemaal. Een grote groep met bekende en nieuwe gezichten en met elkaar een enorme kennis van GBI.

De nieuwe samenstellingen en themagroepen zorgde voor allerlei nieuwe ideeën en inzichten. Vol energie en dynamiek is er gewerkt aan de jaarplannen om deze ideeën een plekje te geven. Begin maart worden de definitieve jaarplannen gepubliceerd op de website van de GVAG.

We hebben mooie reacties ontvangen n.a.v. de startsessie en wij zijn blij dat de leden zich herkennen in de nieuwe gekozen structuur en opzet.