Start projectteam Wishes: Field-export en Synchronisatie

Op 24 april heeft het projectteam voor het eerst bij elkaar gezeten voor het onderwerp Field-export en Synchronisatie. Tijdens deze bijeenkomst is het proces van aanmaken en exporteren nader bekeken. Aan de hand van het huidige proces en de wishes is bepaald hoe dit proces verbeterd kan worden en welke ontwikkelingen daarvoor nodig zijn. Anders dan bij het thema paspoorten  gold niet enkel de ingediende wishes als uitgangspunt, maar hebben we allereerst met het team gezamenlijk het proces rond de exports en synchronisatie doorlopen. Tussentijds zijn door de leden de verbetermogelijkheden genoteerd en aan de hand daarvan volgt een prioritering in de wishes. Een unieke manier voor de leden om de wensen beter te begrijpen en hier verder over na te denken.

De komende tijd gaat het projectteam met behulp van de puntentoekenning (tijd die nodig is voor het ontwikkelen) van DataQuint aan de slag om de wishes te prioriteren.

Volg het proces en de resultaten van het projectteam over Field-Export en Synchronisatie op het forum van de GVAG. Daarnaast worden er handige tips benoemd en is het altijd mogelijk om hier op te reageren en mee te denken.