Proces en taakomschrijving projectteam Wishes

Het nieuwe proces rondom het projectteam Wishes begint steeds meer vorm te krijgen. Met veel enthousiasme zijn er de afgelopen tijd al verschillende thema’s opgepakt, waaronder paspoortenField-export/synchronisatie en binnenkort ook Rioolkaart en Riooltekenen. De eerste resultaten zijn veelbelovend en wij als GVAG zijn blij met het nieuwe projectteam, maar hoe ziet dit proces er uit?

Het proces en de taakomschrijving van het projectteam Wishes is in een opdrachtspecificatie vastgelegd. In hoofdlijnen bestaat dit uit:

Proces

Het melden van wishes loopt via het intakeformulier wishes dat beschikbaar is via GBIservices. Elk kwartaal maakt het bouwteam een uitdraai van de wishes en rubriceert deze naar aantal per (hoofd)functionaliteit. In principe wordt de (hoofd)functionaliteit die bovenaan staat aan de Roadmap toegevoegd. Zodra een (hoofd)functionaliteit op de Roadmap wordt gezet, is er ook bouwcapaciteit gereserveerd. Hierna begint het werk van het projectteam.

Taakomschrijving

Het projectteam heeft 3 hoofdtaken die we specificeren in de volgende 3 bouwfases;

  1. Voor de bouw: Beoordelen en prioriteren van alle wishes die binnen de gekozen labeling van een (hoofd)functionaliteit vallen. Op basis hiervan bepaalt het projectteam de scope van dit onderdeel. Eventueel wordt de beschrijving hoe de verbetering moet werken nog nader aangevuld.
  2. Tijdens de bouw: Op bepaalde momenten kijkt het projectteam mee met de bouw en reviewt het geleverde (deel)product. Op deze momenten wordt getoetst of het product voldoet aan wat in de eerste fase is vastgelegd.
  3. Na de bouw: Na de bouw is er nog een algehele test met een acceptatie van de verbetering. Hierna wordt de wish vrijgeven voor gebruik en wordt dit in de nieuwe release van GBI aangeboden.

 

In het projectteam gaan de leden aan het werk met de aangereikte wishes en zijn in alle drie de bouwfases betrokken. Op deze wijze denken zij actief mee en leveren een bijdrage aan nieuwe ontwikkelingen in GBI. De samenstelling van het projectteam verandert per thema. Dit betekent dat we continue op zoek zijn naar enthousiaste leden om deel te nemen. Per thema kun je uitgaan van een tijdsbesteding van ongeveer 3 afspraken (prioriteren, ontwerpen en accepteren) van een dagdeel en 2 Skype afspraken (reviews) van een uur. Alle leden van de GVAG kunnen zich inschrijven voor de pool om Whishes over specifieke thema’s te prioriteren.

Meer informatie over het proces of wil je ook meedenken in het team? Kijk daarvoor op de website van de GVAG of neem contact op met Linda Hof (l.hof@gvag.nl).