Inventarisatiefase van de evaluatie afgerond

Zoals bekend is de GVAG momenteel druk bezig met het evalueren van de organisatiestructuur. Afgelopen maand zijn er enquêtes en interviews gehouden en daarmee is de inventarisatiefase (routekaart fase 1) afgerond.

Tijdens de inventarisatie is er zowel achterom als vooruit gekeken. Allereerst is geëvalueerd waar de vereniging ten opzichte van het in 2014 opgestelde streefbeeld staat. Hierbij is gekeken op individueel niveau, op groepsniveau en de werking van de structuur in het geheel. Daarnaast zijn er mooie discussies gevoerd over verbeterideeën op het gebied van productontwikkeling, het stimuleren van gebruik en het verhogen van de betrokkenheid binnen de GVAG.

De uitkomsten van de discussies vormen de basis voor de tweede fase van de het proces (heroriëntatie, zie routekaart), waarin er op basis van de huidige context en ontwikkelingen een visie met bijpassende organisatiestructuur samengesteld wordt. Dit wordt gedaan aan de hand van een tweetal sessies: de context- en visie sessie en een scenariosessie (routekaart stappen 3.1.1 en 3.1.4). De context- en visiesessie is inmiddels achter de rug. In deze sessie is een afvaardiging van de GVAG samen met de adviseurs van Antea Group aan de slag gegaan de huidige context van de GVAG uiteen te zetten en de stip op de horizon te bepalen. 9 mei a.s. gaan we bekijken hoe we met mogelijke GVAG structuren deze stip op de horizon kunnen bereiken.

Een korte analyse van de uitkomsten van de enquêtes en interviews zijn hier te vinden.