Groen in GBI

Onder belangstelling van meer dan 25 vakgenoten, stond de gemeente Rheden op 17 april in het teken van de vakbijeenkomst Groen. Tijdens deze bijeenkomst zijn actuele thema’s rondom het groen in de openbare ruimte en in GBI behandeld en werden onder andere door de gemeente Rheden en de BUCH-gemeenten interessante presentaties gegeven.

Het belangrijkste doel van vakbijeenkomsten is het delen van kennis met vakgenoten en het stimuleren en verbeteren van GBI. Mark Hazeleger van de gemeente Rheden gaf de aftrap met een presentatie over het inspecteren en uitwisselen van VTA met behulp van GBI.  In 2014 heeft de gemeente besloten om bosbeheer in GBI te zetten. Vanuit verschillende losse documenten hebben ze een paspoort gemaakt met gegevens wat de gemeente graag wil zien en bijhouden. In het bosbeheer heb je veel te maken met subsidies, met een uitdraai van GBI (oppervlaktes) zijn de subsidies nu makkelijker aan te vragen. Op dit moment is de gemeente bezig om de geschiedenis in te voeren. Vanuit de groep kwamen veel vragen en reacties, nog weinig vakgenoten registreren bosbeheer in GBI.

Marco Angelone, Groentechnicus bij de BUCH, heeft een presentatie gegeven over boomveiligheid in de BUCH; een ambtelijke fusie van de gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo. Een uitdaging om de data op orde te krijgen, het groen te beheren en zorg te dragen voor een veilige leefomgeving. In deze gemeenten is in 2017 een start gemaakt met de Strategisch Bomenbeheer Bomenwacht. Hierin is allereerst de data ingewonnen over de bomen in de gemeenten en zijn de beleids- en beheergegevens aan de hand van een vragenlijst in beeld gebracht. In 2019 volgt een pilot waarin voor 250 bomen per gemeente een BVC+ inspectie wordt uitgevoerd. Daaruit volgt een snoeiplanning waar met een tablet het werk wordt uitgevoerd, gecontroleerd en goedgekeurd. Een digitale en innovatieve manier van werken.

Nadien was er ruimte om nader in te gaan op elkaars ervaringen en belangrijke vraagstukken en wensen omtrent het groen en GBI. Onder andere mogelijkheden voor snoeiplanningen in GBI, het opnemen van bestekshoeveelheden en het berekenen van toekomstige beheerkosten zijn mooie uitkomsten van de bijeenkomst.

Met veel enthousiasme is de dag verlopen en aan de hand van de vragen en discussies wordt alweer nagedacht over het vervolg van deze bijeenkomst. De presentaties van deze middag staan op het forum.

Wil je ook deelnemen aan één van de vakbijeenkomsten, houd dan de website van de GVAG in de gaten en meld je tijdig aan.