Projectteam Wishes: aanmelden voor Rioolkaart en Riooltekenen

Het volgende onderwerp voor projectteam Wishes is bekend: Rioolkaart en Riooltekenen. Voor versie 6.3.3. zijn in samenwerking met de GVAG de addons Rioolkaart en Riooltekenen ontwikkeld. Inmiddels worden deze addons fanatiek gebruikt door rioolbeheerders. Samen met jullie willen we de verschillende wishes prioriteren en uitwerken om de functionaliteiten binnen deze addons verder door te ontwikkelen.

De samenstelling van het projectteam verandert per thema. Dit betekent dat we continue op zoek zijn naar enthousiaste leden om deel te nemen. In de opdrachtspecificatie staat beschreven wat er van je verwacht wordt. Per thema kun je uitgaan van een tijdsbesteding van ongeveer 3 afspraken (prioriteren, ontwerpen en accepteren) van een dagdeel en 2 Skype afspraken (reviews) van een uur.

Alle leden van de GVAG kunnen zich inschrijven voor de pool om Whishes over specifieke thema’s te prioriteren. Een interessante mogelijkheid om mee te denken met nieuwe ontwikkelingen. Wil je een Wish melden, dan kan dat altijd via de helpdesk van GBIservices.

Wil je meer weten of je aanmelden voor het thema Rioolkaart en Riooltekenen, stuur dan een e-mail naar l.hof@gvag.nl