Wegen in GBI

Op donderdag 15 februari was het zover, de eerste vakbroedersbijeenkomst Wegen in Breukelen. 15 vakgenoten waren aanwezig om hun kennis en ervaringen op het gebied van GBI en wegen te delen.

De bijeenkomst begon om 12 uur met een informele lunch. Na de opening was het de beurt aan Herman Wiss, van de gemeente Stichtse Vecht (gastgemeente), met een presentatie over integraal werken. In de openbare ruimte zijn vele kapitaalgoederen aanwezig die niet los van elkaar gezien kunnen worden. Voorheen werden beheersplannen per vakgebied gemaakt, maar de gemeente heeft met de Nota kapitaalgoederen een integraal kwaliteitsplan openbare ruimte opgesteld. Daarin zijn kwaliteitsniveaus, structuurelementen en budgetten vastgelegd voor de gehele gemeente. Om zover te komen was de allereerste uitdaging disciplinair de gegevens en planning en begroting op orde te maken. Daarna werden de werkzaamheden integraal afgestemd en geprioriteerd passend binnen de budgetten met als resultaat een integrale aanpak voor de komende jaren.

Jasper Renting (gemeente Almelo) en Pieter Ausema (Antea Group) hebben vervolgens een presentatie gegeven over de Integrale plankaart beheer in Almelo. De gemeente werkt veel met Excel en Acces om de projecten bij te houden, maar nu is ook de koppeling gelegd met GBI. In een projectenkaart zijn alle projecten visueel zichtbaar op de kaart en zijn bijbehorende documenten en gegevens met behulp van links vanuit GBI rechtstreeks te raadplegen. Een mooie stap naar een integrale plankaart.

Na de presentaties was er ruimte voor onderlinge discussies en vragen. Dit heeft mooie en nieuwe inzichten en tips opgeleverd die ook gedeeld gaan worden met Antea Group. We kijken terug op een waardevolle bijeenkomst waarin we samen het wegbeheer in GBI een stap verder hebben gebracht. Op het forum zijn de presentaties terug te vinden en is ruimte om nog verder na te praten en vragen te stellen.