Oriënterend overleg met gebruiksvereniging NedGraphics

Eén van de aandachtspunten van 2018 voor het bestuur van de GVAG is in gesprek te gaan met de gebruikersvereniging van NedGraphics (NGV). In een oriënterend overleg wil de GVAG graag onderzoeken op welke fronten de verenigingen van elkaar kunnen leren en waar zij elkaar kunnen versterken. Op 22 februari jl. zijn 3 afgevaardigden van het bestuur (Wim Groeneweg, Bé de Winter en Linda Hof) op bezoek geweest bij Frank Veltkamp, Rudolf van Summeren en Machlon Feenstra van de NGV.

NedGrapics heeft als CAD-GIS leverancier al een belangrijke relatie met het GBI beheersysteem en nu is ook de relatie met de gebruikersvereniging gelegd. Voor beide verenigingen is het inspirerend geweest om van elkaar te horen wat men doet en hoe de vereniging met ontwikkelingen in de markt omgaat. De NGV staat ook voor het vraagstuk hoe om te gaan met fusiegemeenten en veranderingen in de markt. Voor de GVAG zijn dit herkenbare ontwikkelingen en uitdagingen.

Het eerste gesprek heeft voor beide partijen al veel informatie opgeleverd en op korte termijn wordt hier een vervolg aangegeven. Dan wordt dieper in gegaan op actuele thema’s en hoe we informatie in de toekomst met elkaar kunnen delen.