Uitnodiging algemene ledenvergadering 2018

Beste Leden,

Hierbij nodig ik u van harte uit voor de algemene ledenvergadering van de GVAG te houden op donderdag 15 maart a.s. om 13.30 uur in de Reehorst te Ede.

Onze vergadering wordt gehouden tijdens de GBI dag in Ede en wij hopen u daar te ontmoeten tijdens de vergadering en voor en na afloop in onze herkenbare GVAG-stand.

 

Hoogachtend,

Wim Groeneweg,

Voorzitter GVAG

 

AGENDA       

  1. Opening
  2. Verslag algemene ledenvergadering 16 maart 2017
  3. Jaarverslag 2017
  4. Jaarrekening 2017
  5. Jaarplan 2018
  6. Begroting 2018
  7. Wijziging / actualisatie statuten
  8. Uitreiking GVAG Award
  9. Rondvraag
  10. Sluiting

Klik hier voor de documenten.